เทรนด์ New Normal ไลฟ์สไตล์หลังโควิด ช่วยติดปีกให้ธุรกิจ

กฎหมาย PDPA คืออะไร คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้ประเทศไทยจะเริ่มต้นใช้กฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) วันนี้เรามาทำความรู้จักกับกฎหมายนี้กันอีกสักครั้งนะคะ

Personal Data Protection Act หรือ PDPA คือ กฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายที่ถูกตราพระราชบัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล เพื่อควบคุมไม่ให้มีองค์กรใดหรือบุคคลใดนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม อันเนื่องมาจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลกันเป็นจำนวนมากขึ้น ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อทุกคน โดยบุคคลที่อยู่ภายใต้กฎหมาย PDPA นี้ มีดังนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของ PDPA


🟣ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้)

✅ชื่อ-นามสกุล
✅เบอร์โทรศัพท์ อีเมลส่วนตัวที่อยู่ปัจจุบัน
✅เลขบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทางเลขใบอนุญาตขับขี่
✅ข้อมูลทางการศึกษา ข้อมูลทางการเงินข้อมูลทางการแพทย์
✅ทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดินทะเบียนบ้าน
✅วันเดือนปีเกิด สัญชาติน้ำหนักส่วนสูง
✅ข้อมูลบนอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น Username/password,  Cookies IP address,  GPS Location

📌นอกจากนี้ยังต้องระมัดระวังการนำไปใช้ของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวละเอียดอ่อน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลด้วยได้แก่

✅เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์
✅ความคิดเห็นทางการเมือง
✅ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา
✅พฤติกรรมทางเพศ
✅ประวัติอาชญากรรม
✅ข้อมูลด้านสุขภาพ ความพิการ เช่น โรคประจำตัว การฉีดวัคซีน ใบรับรองแพทย์
✅ข้อมูลสหภาพแรงงาน
✅ข้อมูลพันธุกรรม
✅ข้อมูลชีวภาพ เช่น ลายนิ้วมือแบบจำลองใบหน้า ข้อมูลม่านตา

สำหรับโทษหากมีการฝ่าฝืนไม่กระทำตามกฎหมายฉบับนี้ มีทั้งโทษทางอาญา ทางแพ่งและทางปกครอง โดยโทษทางอาญา จำคุกสูงสุดไม่เกิน 6 เดือนถึง 1 ปี หรือปรับสูงสุดไม่เกิน 500,000 ถึง 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนโทษทางแพ่ง มีการปรับค่าสินไหมทดแทน และค่าสินไหมเพื่อการลงโทษอีกไม่เกิน 2 เท่า และโทษทางปกครอง มีการปรับสูงสุดไม่เกิน 1 ล้าน ถึง 5 ล้านบาท

จะเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้มีประโยชน์ในการสร้างความมั่นใจให้กับทั้งเจ้าของข้อมูลและผู้นำข้อมูลไปใช้ว่าจะไม่ถูกล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และไม่ถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน เพราะโทษค่อนข้างสูงเลยทีเดียว

#หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
#คอร์สอบรมผู้บริหาร
#สร้าง Connection

แหล่งอ้างอิง :
https://www.krungsri.com/th/plearn-plearn/pdpa-law

https://easypdpa.com/article/easypdpa-summary-what-is-pdpa


บทความที่น่าสนใจ

Design by Genius
©2021 PadaAcademy. All right reserved.