5 ประโยชน์ของการสร้างแบรนด์ให้กับธุรกิจ

Fintech กุญแจสำคัญท่ามกลางกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง

อย่างที่ทราบกันดีว่า Fintech หรือ Financial Technology คือการนำเอาเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมทางการเงินในรูปแบบใหม่เพื่อให้การจัดการ และการเข้าถึงทางการเงินเป็นไปได้ง่ายขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีซึ่งจะเป็นในรูปแบบของสินค้าหรือบริการ หรือการแก้ปัญหาทางการเงินรวมทั้งรูปแบบในการประกอบธุรกิจใหม่ ๆ ด้วย

ดังนั้น Fintech หรือเทคโนโลยีทางด้านการเงินนี้จึงเป็นเรื่องที่ส่งผลโดยตรงต่อทุกคนในทุกระดับชั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้รวมถึงภาคธุรกิจด้วย ทีจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางด้านการเงินและเศรษฐกิจท่ามกลางกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในที่นี้จะขอแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ

👉บุคคลทั่วไป : เทคโนโลยีทางด้านการเงิน ทำให้เราสามารถเข้าถึงการทำธุรกรรมทางด้านการเงินได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเดินทางไปธนาคารหรือสถาบันการเงินอีกต่อไป เพราะเราสามารถทำธุรกรรมผ่าน Application ของธนาคารหรือสถาบันการเงินได้เลย ทั้งโอนเงิน จ่ายเงิน เปิดบัญชี ขอสินเชื่อหรือการลงทุนต่าง ๆ

👉สถาบันการเงิน : สามารถใช้เทคโนโลยีทางด้านการเงินเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกขึ้น โดยผ่านทาง Mobile Banking หรือ Application รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นด้วย

👉ผู้ให้บริการ E-Commerce: สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทางด้านการเงินโดยการใช้แพลตฟอร์มการจ่ายเงินหรือ Payment ทางออนไลน์ จากการเชื่อมต่อ API Data และ Banking Technology ทำให้เกิดการซื้อขายออนไลน์ได้สะดวกขึ้น

👉นักลงทุน : สามารถใช้เทคโนโลยีทางด้านการเงินเอื้อประโยชน์ในการลงทุนในตลาดการเงินรูปแบบใหม่ ๆ อย่างเช่น Cryptocurrency, Insurtech หรือ Crowdfunding Platforms ให้กับนักลงทุน

👉ผู้ประกอบการ: สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นผ่าน Crowdfunding Platforms ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางด้านการเงินรูปแบบใหม่ รวมถึงซอฟต์แวร์ที่จะช่วยผู้ประกอบการให้สามารถจัดการกับระบบต่างๆ ในองค์กรให้ดีขึ้นได้ด้วย

Fintech หรือเทคโนโลยีทางด้านการเงินจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เพราะอันที่จริงแล้วเป็นเรื่องที่อยู่กับเรามาสักพักใหญ่แล้วหากเราจะสังเกตถึงวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของตัวเอง ตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเราคลุกคลีอยู่กับเทคโนโลยีและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีตลอดเวลา ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องปรับตัวและพัฒนาตัวเราเองไม่ว่าจะอยู่ในภาคส่วนไหนก็ตาม เพราะ Fintech จะกลายเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เราสามารถก้าวกระโดดไปได้ไกลกว่าเดิมหากรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์

PADA Academy คือ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ วิชาชีพอิสระ และผู้สนใจทั่วไปเพื่อการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงแบบ disruption ในยุคดิจิทัล

สร้าง Connection
, ผู้บริหารยุคใหม่ , หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น

แหล่งอ้างอิง: https://www.peerpower.co.th/blog/investor/fintech-technology/ 


บทความที่น่าสนใจ

Design by Genius
©2021 PadaAcademy. All right reserved.