เทรนด์ New Normal ไลฟ์สไตล์หลังโควิด ช่วยติดปีกให้ธุรกิจ

เทรนด์ New Normal ไลฟ์สไตล์หลังโควิด ช่วยติดปีกให้ธุรกิจ

New Normal ปกติใหม่ที่ไม่ปกติหลังโควิด ธุรกิจจะร่วงไหมเทรนด์

New Normal อะไรจะช่วยธุรกิจจากร่วงเป็นรอด

เมื่อโควิด ทำให้ไลฟ์สไตล์ของเราเปลี่ยนไปจากปกติจนมีคำเรียกเก๋ไก๋ว่า “New Normal” แปลเป็นไทยว่า “ปกติใหม่” หรือ “วิถีชีวิตใหม่” ซึ่งส่งผลกระทบไปถึงภาคธุรกิจทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า Disruption มาเร็วกว่าที่คาดไว้บางธุรกิจก็ตั้งรับได้ทัน บางธุรกิจก็ตั้งรับไม่ทันจนต้องล้มหายตายจากไปมาดูกันดีกว่าค่ะว่าวิถี New Normal อะไรบ้างทำให้กลายเป็นเทรนด์ไลฟ์สไตล์จนเกิดธุรกิจใหม่ ๆ และช่วยให้บางธุรกิจฟันฝ่าไปได้

📌 Stay-at-home Economy
การอยู่บ้าน คือ หนึ่งในวิถีเทรนด์ New Normal ที่ถูกปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไป เมื่อ “บ้าน” ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นทั้งออฟฟิศ ห้องประชุม ฟิตเนส โรงภาพยนตร์ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยทำนอกบ้านต้องเปลี่ยนมาให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ด้วยแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น แอพพลิเคชั่น zoom ใช้ในการประชุมออนไลน์ เรียนออนไลน์ หรือจัดอบรมสัมมนา หรือแม้กระทั่งนัดพบปะพูดคุยกัน, การดูภาพยนตร์ออนไลน์ผ่าน netflix หรืออยากออกกำลังกายก็ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นที่มีการจัดคอร์สออกกำลังกายที่สามารถออกกำลังกายเองได้ที่บ้านนอกจากนี้ธุรกิจที่เติบโตอย่างมากจากการที่เราอยู่บ้านกันมากขึ้น คือ ธุรกิจ E-Commerceและบริการจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ทำให้เกิดการสร้างแพลตฟอร์มที่ทำให้ทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการสะดวกและง่ายขึ้นทั้งการซื้อขายและการบริการก่อนและหลังการขาย

📌 Touchless Society เพราะโรคระบาดโควิดทำให้เราต้องใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยมากขึ้นกว่าปกติการลดการสัมผัส จึงเป็นอีกหนึ่งวิถีเทรนด์ New Normal ที่ทำให้เกิดธุรกิจที่ช่วยให้เราลดการสัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น เช่น ประตูที่มีเซนเซอร์ปิด-เปิดอัตโนมัติ, การจ่ายเงินแบบ e-payment, การจัดส่งสินค้าแบบ Contactless Delivery คือเทรนด์ใหม่ของธุรกิจ Food Delivery ที่ลูกค้าจะระบุจุดรับ-ส่งอาหารโดยผู้ส่งอาหารจะไปยังจุดที่แจ้งไว้ แล้ววางอาหารไว้บนกระเป๋าส่งอาหารและรอให้ลูกค้าออกมารับไม่มีการส่งจากมือถือมือเหมือนที่เคยทำตามปกติรวมถึงการรังสรรค์อุปกรณ์หรือ gadget ต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีสั่งงานด้วยเสียง เพื่อลดการสัมผัส

📌 Regenerative Organic
เป็นอีกเทรนด์ที่เกิดภาพชัดเจนขึ้นเรื่อยในยุค New Normal และจะกลายเป็น Next Normal ต่อไป นั่นคือการสร้างมาตรฐานสินค้าทางด้านการเกษตร ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ผู้คนรวมทั้งสัตว์ให้มากขึ้น เพราะต้องดูแลให้ครอบคลุมถึงมาตรฐาน คุณภาพดินการคุ้มครองสัตว์ คุณภาพชีวิตเกษตรกร ความยุติธรรมด้านค่าแรงรวมถึงระบบฟาร์มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนนอกเหนือไปจากในเรื่องของการดูแลให้ปลอดสารพิษและปราศจากการดัดแปลงเมล็ดพันธุ์ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ทำธุรกิจด้านการเกษตรหรือเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรควรจะต้องปรับเปลี่ยนการทำเกษตรรูปแบบเดิมเพื่อให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงที่คนหันมาใส่ใจเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพมากขึ้นรวมทั้งยังเป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าการเกษตรด้วยค่ะ

นอกจากนี้ยังมีเทรนด์วิถี New Normal อื่น ๆ ที่จะช่วยติดปีกให้ธุรกิจไปรอดโดยผสานกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยนางสาวมิเชล ดูเอิสท์ รองประธานฝ่ายวิจัย บริษัทการ์ทเนอร์ ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีในอเมริกา ได้แนะนำเทรนด์ธุกิจในวิถี New Normal ที่จะช่วยให้ธุรกิจไปรอดได้ อาทิ

📌 การผสมผสานระหว่างตัวสินค้าและบริการดิจิทัลเข้าด้วยกัน เพื่อนำเสนอประสบการณ์รูปแบบใหม่ที่มีเอกลักษณ์ให้เข้ากับลูกค้ากลุ่มธุรกิจและผู้บริโภคทั่วไป ช่วยลดอุปสรรคด้านการจัดการแพลตฟอร์มให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าปี 2568 บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำ 50 อันดับแรกจะลงทุนในแอพพลิเคชั่นของแบรนด์ตนเองมากขึ้นโดยใช้ AI และฝังเทคโนโลยีลงไปในสินค้าเพิ่มวิดีโอที่เป็นหนึ่งในข้อมูลดิจิทัล และผสมผสานนวัตกรรมเข้ากับไอทีและทีมวิจัยและพัฒนา

📌 การรวมประสบการณ์ครบจบในที่เดียว (Total Experience) คือ วิธีการที่ผู้บริหารด้านไอทีใช้เทคโนโลยีและการโต้ตอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ซึ่งการใช้แนวทางนี้ ผู้บริหารด้านไอทีสามารถเลือกใช้แพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับเชื่อมต่อกับลูกค้าพันธมิตรและพนักงานได้ โดยได้คาดว่าในปี 2567 องค์กรที่มุ่งเน้น Total Experience จะทำผลงานได้ดีกว่าคู่แข่ง 25% โดยเฉลี่ย จากการวัดความพึงพอใจของลูกค้าและพนักงาน

📌 การสร้างรายได้จากข้อมูล (Data Monetization) ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยให้ผู้บริหารด้านไอทีในอุตสาหกรรมสามารถผลิต วางแผนเพิ่มรายได้จากการแปลงสินค้าและให้บริการในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งได้คาดกาณ์ว่าภายในปี 2567 ครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ขององค์กรภาคการผลิตขนาดใหญ่ระดับโลกจะประสบความสำเร็จจากการสร้างรายได้ด้วยข้อมูลหรือ Data

📌 การให้บริการผ่านอุปกรณ์ (Equipment as a Service: EaaS) ถือเป็นโมเดลเชิงพาณิชย์ที่หลายธุรกิจใช้สำหรับชำระค่าธรรมเนียมในขั้นตอนการดำเนินงานของสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำแทนที่การจัดซื้ออุปกรณ์รูปแบบลักษณะนี้โดยจะฝังเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เพื่อใช้ประโยชน์จากการออกแบบทั่วไปและปรับเฟรมเวิร์กให้เข้ากับอุตสาหกรรมเพื่อให้สินทรัพย์และการค้นหาทางแก้ไขในสินทรัพย์มีประสิทธิภาพสุงสุด โดยคาดว่าปี 2566 ผู้ผลิตเครื่องมือ 20% ในอุตสาหกรรมจะสนับสนุนการให้บริการผ่านอุปกรณ์ (EaaS) ด้วยการเพิ่มความสามารถการควบคุมอุตสาหกรรมระยะไกลจากโรงงานที่เป็นฐานการผลิตจากปัจจุบันที่แทบจะเป็นศูนย์

จากคำแนะนำดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าในวิถีไลฟ์สไตล์ NewNormal ก็ทำให้เกิดเทรนด์ธุรกิจใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภครวมทั้งผู้ใช้บริการด้วยเช่นกัน สิ่งสำคัญในการที่จะทำให้ธุรกิจร่วงหรือรอด คือ การปรับตัวให้ทัน ด้วยการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ เพื่อที่จะเป็นผู้บริหารยุคใหม่ นั่นเองค่ะ

#หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
#คอร์สอบรมผู้บริหาร
#สร้าง Connection


แหล่งอ้างอิง :
https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine/Pages/256306GlobalTrend.aspx

https://www.prachachat.net/ict/news-751910

บทความที่น่าสนใจ

Design by Genius
©2021 PadaAcademy. All right reserved.