Web 3.0 มีความสำคัญอย่างไรกับ Blockchain

Web 3.0 มีความสำคัญอย่างไรกับ Blockchain

ก่อนที่จะไปทราบถึงความสำคัญของWeb 3.0 ว่ามีความสำคัญอย่างไรกับ Blockchain เรามาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าว่า Web 3.0 คืออะไรทำไมจึงควรให้ความสนใจ

Web3.0 คืออะไร ก่อนที่จะมี Web 3.0 นั้น เรามี Web 1.0 และ Web2.0 โดย Web1.0 ก็คือเว็บไซต์ในยุคแรก ๆ เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2532 โดยวิศวกรด้านคอมพิวเตอร์ของอังกฤษ ทิม เบอร์เนอร์ส-ลี (TimBerners-Lee) เป็นผู้คิดค้นวิธีการสื่อสารข้อความหลายมิติ(Hypertext) เพื่อสื่อสารข้อมูลหากันโดยใช้อินเทอร์เน็ต ในชื่อ เวิล์ดไวด์เว็บ (worldwide web) รวมไปถึง HTTP, HTML และ URL ด้วย โดยเป็นการสื่อสารทางเดียว ไม่สามารถโต้ตอบได้ทำได้เพียงการอ่านและอัพโหลดเท่านั้น

สำหรับ Web 2.0 คือเว็บไซต์ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันทั้งเวบไซต์และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ  ที่เป็นรูปแบบการสื่อสารแบบสองทางที่สามารถโต้ตอบได้ซึ่งเป็นการพัฒนามาจาก Web 1.0 นอกเหนือไปจากการอ่านและอัพโหลดทำให้ข้อมูลข่าวสารนั้นสามารถไหลไปมาได้มากมายและอย่างรวดเร็ว จากการพัฒนามาเป็น Web2.0 จึงทำให้เกิดการทำธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ตมากขึ้นโดยผ่านตัวกลางที่คอยควบคุม ตรวจสอบ และดำเนินการตามคำสั่งของผู้ใช้งาน เช่นการรับชมสิ่งบันเทิง การโฆษณา การซื้อขายสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม อาทิ Shopee Lazada

ส่วนWeb 3.0 นั้นก็คือการต่อยอดการพัฒนามาจาก Web2.0 นั่นเอง โดยเป็นแนวคิดของทิม เบอร์เนอร์ส-ลี (TimBerners-Lee) ผู้คิดค้น Web 1.0 นั่นเอง ซึ่งอยู่ในช่วงที่กำลังพัฒนาเพื่อให้เกิดขึ้นในอนาคตโดยคาดการณ์ว่า จะทำให้มีความฉลาดมากขึ้น สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับมนุษย์ ทำให้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่าง MachineLearning (ML), Big Data, Artificial Inteligence (AI), Blockchain สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยคุณลักษณะของ Web 3.0 นั้นแบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ

#1.ไร้ตัวกลาง (Decentralized) คือ มีการกระจายอำนาจให้ผู้ใช้งานโดยไม่ต้องผ่านตัวกลางหรือเซิฟเวอร์อีกต่อไป
#2. ออกแบบโค้ดร่วมกันได้ (Bottom-up Design) คือ ให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการเข้ามาพัฒนาโค้ดของเว็บไซต์หรือแอพต่างๆ จนสามารถใช้งานได้
#3.มีฉันทามติ (Consensus) คือ มีความโปร่งใสตรวจสอบความถูกต้องได้เอง เพื่อสร้างความเห็นพ้องต้องกันโดยทั้ง3 คุณลักษณะนี้จะทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานมากขึ้นไม่ต้องกลัวต่อการปลอมแปลงหรือแฮ็กข้อมูลอีกต่อไป

⛳️Web3.0 มีความสำคัญต่อ Blockchain อย่างไร
นับตั้งแต่มี Bitcoin (BTC) ในปี พ.ศ. 2552 เกิดขึ้นซึ่งใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการเก็บข้อมูลธุรกรรมที่เกิดขึ้น จนมาถึงปี พ.ศ. 2556 ที่เกิด Ethereum (ETH) ขึ้นซึ่งเป็นเครือข่ายของ Blockchain ที่สามารถดำเนินการสร้างข้อตกลงโดยใช้ Smart Contract ได้ด้วยตัวเอง เสมือนเป็นการเขียนโปรแกรมให้ทำงานบน Blockchain ทำให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างแอพพลิเคชั่น dApp (DecentralizedApplication) หรือบริการด้านการเงิน DeFi (DecentralizedFinance) นั่นเอง

ดังนั้น ด้วยเทรนด์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งคนเริ่มให้ความสนใจทางด้านสินทรัพย์ดิจทัลมากขึ้น ทั้ง Cryptocurrency และ NFT (Non-Fungible Token) จึงทำให้มีแนวโน้มที่เป็นไปได้สูงมากที่ Web3.0 มีส่วนช่วยทำให้เทคโนโลยี Blockchain มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้นด้วย

แต่อย่างไรก็ตาม Web 3.0 ก็ยังไม่เกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้แต่ก็คงไม่ช้าเกินไป เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้นทุกวัน ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั้นก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน

#หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
#คอร์สอบรมผู้บริหาร
#สร้าง Connection

แหล่งอ้างอิง  
https://www.beartai.com/article/tech-article/914953
https://www.moneyandbanking.co.th/article/the-guru/facebook-web-30-blockchain-111164
https://www.efinancethai.com/Fintech/FintechMain.aspx?release=y&name=ft_202112021107
 

บทความที่น่าสนใจ

Design by Genius
©2021 PadaAcademy. All right reserved.