หลักสูตร Mini MBA vs. MBA vs. Executive MBA: หลักสูตรใดที่เหมาะกับคุณ?​

หลักสูตร Mini MBA vs. MBA vs. Executive MBA: หลักสูตรใดที่เหมาะกับคุณ?​

ปัจจุบันนี้การทำธุรกิจและการสร้าง Connection มีการเติบโตขึ้นอย่างมาก เราจึงต้องมีการเสริมสร้างทักษะและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เช่น การลงเรียนหลักสูตรผู้บริหาร, หลักสูตร MBA, หรือหลักสูตร Mini MBA หลักสูตรเหล่านี้มีให้เลือกเรียนมากมาย ดังนั้นคุณต้องศึกษาก่อนว่าหลักสูตรใดที่เหมาะสมกับคุณ

หลักสูตร Mini MBA เหมาะกับคุณหรือไม่?
หลักสูตร Mini MBA เป็นหลักสูตรแบบสั้นของหลักสูตร MBA เป็นการมองภาพกว้าง ๆ ของการทำธุรกิจและได้เรียนรู้พื้นฐานของการทำธุรกิจ ดังนั้นหลักสูตร Mini MBA จึงเหมาะกับผู้ที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเรียนหลักสูตร MBA ดีหรือไม่ หรือเป็นผู้ที่มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาและการเงิน อีกทั้งยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เฉพาะด้านโดยระยะเวลาในการเรียนจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถาบันที่สอนหรือมหาวิทยาลัยหลักสูตร Mini MBA แบ่งออกเป็น 11 ส่วน และมีการสอบเมื่อจบหลักสูตร เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจด้านการตลาด

หลักสูตร MBA เหมาะกับคุณหรือไม่?
หลักสูตร MBA เป็นหลักสูตรเฉพาะด้านสำหรับผู้เรียนระดับต่าง ๆ โดยหลักสูตรนี้มีทั้งความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเล็กน้อย ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายคือคนหนุ่มสาวที่เพิ่งจบมหาวิทยาลัย (2-5 ปี) ที่เป็นผู้บริหารระดับต้นหรือระดับกลางที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการบริหารระดับสูง หรือไม่ต้องเป็นคนตัดสินใจเรื่องสำคัญทางธุรกิจ จุดประสงค์ของหลักสูตร MBA คือการสอนพื้นฐานทางทฤษฎีเพื่อนำไปใช้ต่อยอดในอนาคตหลักสูตร MBA ที่สอนในมหาวิทยาลัยระดับประเทศจำเป็นต้องใช้จดหมายแนะนำอย่างน้อยหนึ่งฉบับเพื่อใช้สมัครเข้าเรียน  แต่หลักสูตรแต่ละที่ต่างก็มีข้อกำหนดในการรับสมัครนักเรียนที่แตกต่างกันออกไป

หลักสูตร Executive MBA เหมาะกับคุณหรือไม่?
หลักสูตร Executive MBA เป็นหลักสูตรที่เข้มข้นและอยู่ในระดับที่สูงกว่าหลักสูตร MBA โดยหลักสูตรนี้เหมาะกับผู้บริหารในระดับที่สูงกว่าและมีประสบการณ์ในการทำงานราว 10-15 ปีขึ้นไป เช่น ผู้บริหารระดับสูง, เจ้าของกิจการ, หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าผู้บริหารระดับสูง และไม่เหมาะกับพนักงานระดับต้น โดยในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนประสบการณ์ภายในองค์กรของตนเอง และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปในใช้ในการทำงานได้โดยทันที ทว่าสถาบันที่มีหลักสูตร Executive MBA มีจำนวนไม่มาก เนื่องจากต้องใช้ผู้สอนที่มีระดับสูงกว่าผู้เรียน

หลักสูตร EMBA มักจะมีการจัดการเรียนการสอนช่วงเย็น, ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์, หรือจัดตารางเรียนตามที่ผู้เรียนหรือตามที่ทางสถาบันเลือก

Sources
https://u2b.com/2020/05/07/mini-mba-professionals/
https://www.businessbecause.com/news/mba-degree/5983/mini-mba
https://www.topmba.com/mba-programs/executive/mba-or-emba-which-ones-right-you  

B05-padaacademy_com-HMKK

บทความที่น่าสนใจ

Design by Genius
©2021 PadaAcademy. All right reserved.