5 ภัยคุกคามไซเบอร์ที่ควรระวัง ปี 2565

Digitizationและ Digitalizationคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไรต่อองค์กร

เมื่อโลกถึงคราวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเทคโนโลยีมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานหลากหลายรูปแบบมากขึ้นจนเกิดเป็นเทรนด์ดิจทัล วันนี้เราจะชวนไปทำความรู้จัก 2 คำดิจิทัลเพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น 2 คำดิจิทัลนั้นก็คือ“Digitization และ Digitalization

🔷 Digitizationคืออะไร?
Digitizationคือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกอย่างที่เป็นอะนาล็อก (Analog) หรือในรูปแบบกายภาพ เช่นภาพถ่าย , หนังสือ , เอกสารต่าง ๆ ,โน้ตเพลง ฯลฯ ให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งหมด นั่นก็คือที่เรียกว่า ระบบ Digitizationนั่นเอง เช่น เปลี่ยนภาพถ่ายจากที่เป็นกระดาษเป็นไฟล์ภาพ , เปลี่ยนหนังสือในรูปแบบกระดาษเป็น E-book หรือเปลี่ยนเอกสารต่างๆ ให้จัดเก็บเป็นไฟล์ข้อมูล รวมทั้งการสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (E-Signature) ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ ระบบ Digitizationด้วยเช่นกัน.

🔷 Digitalizationคืออะไร
Digitalization คือการนำเอาเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจหรือปรับเปลี่ยนขั้นตอนในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้นเร็วขึ้นรวมทั้งการเพิ่มโอกาสขยายช่องทางการเพิ่มรายได้ใหม่ ๆและการเพิ่มคุณค่าให้แก่ธุรกิจด้วย เช่น การใช้ chatbot , การส่งอีเมล, การใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อตอบโจทย์ในการบริการลูกค้าให้เร็วขึ้น

🔷 ประโยชน์ของ Digitizationและ Digitalizationต่อองค์กร
✅ ช่วยลดเวลาและขั้นตอนในการทำงานให้เร็วขึ้น
✅ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กร เช่นค่าหมึกพิมพ์ ค่ากระดาษ และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ
✅ช่วยให้การทำงานร่วมกันในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
✅ ช่วยตรวจสอบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและติดตามผลง่ายขึ้น
✅ ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ anytimeanywhere
✅ ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นไม่ต้องกลัวเอกสารชำรุด
✅ สามารถค้นหาประวัติข้อมูลเก่า ๆ และข้อมูลได้ง่ายขึ้น
✅ ช่วยทำให้เกิดการตัดสินใจในการทำงานที่ดีขึ้น

จะเห็นว่าทั้ง“Digitization และ Digitalization” ต่างเป็นดิจิทัลเทคโนโลยีที่ช่วยเสริมการทำงานซึ่งกันและกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและมีประโยชน์ต่อองค์กรในยุคนี้เป็นอย่างมากหวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะ

#คอนเนคชั่น #MBA ที่ไหนดี #ผู้บริหารยุคใหม่ #หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น

แหล่งอ้างอิง :
https://wolftcb.com/how-digitization-is-essential-for-organization/
https://www.dittothailand.com/dittonews/digitization/

บทความที่น่าสนใจ

Design by Genius
©2021 PadaAcademy. All right reserved.