โอกาสทางธุรกิจของนักพัฒนาแอพพลิเคชั่น และการบริการด้วย #Telemedicine

โอกาสทางธุรกิจของนักพัฒนาแอพพลิเคชั่น และการบริการด้วย #Telemedicine

ในช่วงการระบาดของโรคไวรัส Covid-19 ทำให้วิถีชีวิตของเราต้องเปลี่ยนไปตามมาตรการเว้นระยะห่างหรือSocial Distancing แต่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออกใครโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวต้องพบแพทย์บ่อยๆ ทำให้ทุกคนต้องเกิดการปรับตัวและคิดค้นหาวิธีในการที่จะดูแลรักษาตัวเองให้รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ.

#Telemedicine หรือแพทย์ทางไกลจึงเป็นอีกนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมาช่วยให้แพทย์และผู้ป่วยสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องเดินทางมาพบกัน.

อย่างที่ทราบกันดีว่า #Telemedicine เป็นนวัตกรรมที่อาศัยการสื่อสารทางด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลซึ่งนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้สร้างขึ้นมาสนับสนุนให้การสื่อสารนั้นง่ายและสะดวกขึ้นทำให้การบริการทางการแพทย์ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปแม้จะอยู่ในช่วงการระบาดของโรคไวรัสCovid-19 ก็ตาม อีกทั้งการบริการทางการแพทย์ด้วยระบบ #Telemedicineหรือแพทย์ทางไกล นี้ ยังก่อให้เกิดรายได้ให้กับทั้งผู้ให้บริการทางการแพทย์และนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นอีกด้วยอาทิ

.👉AppSee Doctor Now เปิดให้บริการปรึกษาแพทย์เมื่อปี 2560 โดยคิดอัตราค่าบริการเป็น รายปี 2,990 บาท ไม่จำกัดครั้ง หรือรายครั้งๆ ละ 490 บาท/10 นาที ซึ่งจะมีพยาบาลวิชาชีพที่จะเลือกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ผ่านVDO Call หลังจากนั้นจะมีการสรุปข้อมูลอาการเจ็บป่วยให้พร้อมคำแนะนำ

👉App Doctor A to Z เปิดให้บริการปรึกษาการแพทย์และบริการทางการแพทย์อื่นๆเมื่อปี 2562 โดยคิดอัตราค่าบริการเฉพาะปรึกษาแพทย์มีแพคเกจ3 ครั้ง/750 บาท, 7 ครั้ง/1,500 บาท, 12 ครั้ง/2,500 บาท ซึ่งจะมีการนัดหมายรับบริการที่โรงพยาบาลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อ VDO Call ปรึกษาอาการเจ็บป่วยโดยจะต้องกรอกอาการป่วยแล้วรอแพทย์ติดต่อกลับ.

จะเห็นได้ว่า โอกาสทางธุรกิจของนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นและการบริการด้วย #Telemedicineนั้นมีความน่าสนใจ และสามารถสร้างความเป็นต่อให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี.

#คอนเนคชั่น #การบริหารยุคใหม่ #ผู้บริหารยุคใหม่ #คอร์สอบรมผู้บริหาร

แหล่งที่มา :
https://thematter.co/science-tech/telemedicine-app-in-thailand/119435

บทความที่น่าสนใจ

Design by Genius
©2021 PadaAcademy. All right reserved.