Social Listening ดีต่อแบรนด์อย่างไร

Social Listening ดีต่อแบรนด์อย่างไร

คำถามของคนทำธุรกิจวันนี้คือ จะทำธุรกิจออนไลน์อย่างไรให้รุ่ง!! Social Listening ช่วยแบรนด์ได้จริงไหม?

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันธุรกิจออนไลน์ คือ ทางรอดของคนทำธุรกิจในยุคดิจิทัลยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ด้วยแล้วธุรกิจออนไลน์ยิ่งมีความสำคัญและจำเป็น แต่จะทำอย่างไรล่ะ ให้ธุรกิจออนไลน์รุ่งได้

Social Listening คือ เครื่องมือหนึ่งที่นักการตลาดนำมาใช้ช่วยในการทำการตลาดออนไลน์โดยการฟังเสียงของลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทางเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด รวมทั้งใช้ในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำของลูกค้าด้วยซึ่งการที่จะให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ได้ และจดจำภาพลักษณ์ของแบรนด์ในทางบวกก็ต้องสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าจนเกิดการบอกต่อถึงสิ่งดีๆ และประโยชน์ที่ได้จากสินค้าหรือบริการของแบรนด์

ข้อมูลเสียงของลูกค้าที่ได้จากเครื่องมือ Social Listening นำมาใช้ประโยชน์กับธุรกิจได้อย่างไร

📌การรับทราบถึงข้อดีและข้อเสียของสินค้าหรือบริการของตนเองและคู่แข่งเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการให้สามารถตอบโจทย์ของลูกค้าและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

📌การนำข้อมูลมาใช้สื่อสารการตลาดกับลูกค้าว่าควรใช้ช่องทางไหนในการสื่อสาร และสื่อสารอย่างไรให้ตรงใจและเป็นที่สนใจ รวมถึงการสร้าง Content อย่างไรจึงดึงดูดใจลูกค้า

📌 นำมาใช้วางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างโปรโมชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

📌รับทราบเสียงที่เป็น Negative ของลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาหรือวิกฤติได้ทันท่วงทีเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์รวมทั้งรับทราบเสียงที่เป็น Negative ของลูกค้าของคู่แข่งเพื่อหาวิธีเอาชนะคู่แข่งด้วยการสื่อสารให้ลูกค้าทราบว่าแบรนด์ของตนดีกว่าคู่แข่งอย่างไร

📌การใช้ Social Listening โดยใส่ Keyword เพื่อค้นหา Ambassador หรือ Influencer ที่เหมาะสมเพื่อนำมาใช้ในการโปรโมทแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น

📌Social Listening ทำให้ทราบถึงเทรนด์ในกระแสสังคมบนสื่อออนไลน์ว่า กำลังสนใจอะไรเพื่อนำมาปรับประยุกต์ใช้กับแบรนด์ทั้งในแง่ของการส่งเสริมการขายและการสื่อสาร

📌สามารถนำข้อมูลที่ได้มาจาก Social Listening ใช้สำหรับการยิง Ads ใน Social Media ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายซึ่งจะทำให้ได้ทั้งฐานลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งการสร้างการรับรู้แบรนด์เพื่อที่จะทำให้เกิดยอดขายด้วย

จะเห็นได้ว่าการรู้เทรนด์รู้จักคู่แข่ง รู้จักเรา และรู้ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าจึงมีความสำคัญที่มิอาจมองข้ามได้ Social Listening
จึงอีกเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยไขความลับเพื่อเสริมทัพให้กับธุรกิจในยุคดิจิทัลนี้ Social Listening คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรต่อธุรกิจในยุคที่การแข่งขันรุนแรงในปัจจุบันนี้

#คอนเนคชั่น #การบริหารยุคใหม่ #ผู้บริหารยุคใหม่ #คอร์สอบรมผู้บริหาร

แหล่งอ้างอิง :

https://www.everydaymarketing.co/business/data/importance-and-benefits-of-social-listening-tools-in-marketing/

https://bit.ly/2Y5rUTy

https://mandalasystem.com/blog/th/20/social-listening-tools-branding    

บทความที่น่าสนใจ

Design by Genius
©2021 PadaAcademy. All right reserved.