Social Listening กลยุทธ์ฟังเสียงลูกค้า เสริมทัพให้ธุรกิจ

SocialListening กลยุทธ์ฟังเสียงลูกค้า เสริมทัพให้ธุรกิจ

ปัจจุบันเมื่ออินเตอร์เน็ตเข้าถึงผู้คนเกือบทุกพื้นที่บนโลกทำให้การรับฟังกระแสหรือเสียงของผู้บริโภคนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น เพราะ SocialMedia เริ่มเข้ามามีอิทธิพลต่อไลฟ์สไตล์ของผู้คน กระแสสังคมจึงเข้ามามีบทบาทและส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนในสังคมรวมถึงในภาคธุรกิจการรับฟังกระแสสังคมหรือเสียงของผู้คนในยุคดิจิทัลนี้เอง จึงเป็นที่มาของ Social Listening  ซึ่งในอดีตเราอาจต้องอาศัย
การทำวิจัย (Research) เพื่อที่จะต้องการทราบกระแสหรือเรตติ้งของสินค้าหรือบริการหรือชื่อเสียงของธุรกิจซึ่งต้องใช้บริการของบริษัททางด้านการตลาดหรือให้ทีมการตลาดของบริษัทลงพื้นที่และใช้เครื่องมือต่างๆ สำรวจความคิดเห็นหรือเสียงตอบรับจากผู้บริโภคต่อการใช้สินค้าหรือบริการ รวมทั้งกระแสสังคมที่พูดถึงธุรกิจ

👉Social Listening คืออะไรSocialListening ถ้าแปลตรงๆ ก็แปลว่า การฟังเสียงสังคมแต่เมื่อนำมาใช้กับสื่อสังคมออนไลน์ในแง่ของการตลาดหรือการทำธุรกิจ หรือการบริหารยุคใหม่ ก็จะหมายถึงการฟังเสียงผู้บริโภคผ่านการใช้เครื่องมือดู Monitor ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ
บนสังคมออนไลน์ ซึ่งเครื่องมือที่นำมาใช้ในการฟังเสียงผู้บริโภคบนสื่อสังคมออนไลน์ก็คือ Social Listening Tools นั่นเองค่ะ

👉Social ListeningTools คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับในการรับฟังเสียง การกล่าวถึงหรือการสนทนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนสื่อสังคมออนไลน์ ทั้ง social media ,website , Blog และช่องทางต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกอินเตอร์เน็ตโดยเครื่องมือนี้จะเก็บรวมรวมข้อมูลผ่าน Keyword ต่าง ๆ ซึ่งอาจมาจากการแสดงความคิดเห็น (Comment)/ การแท็กเพื่อน(Mentions) (@) หรือ #Hashtag แล้วประมวลผลออกมาในรูปแบบต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจำนวนการกล่าวถึง จำนวนการมีส่วนรวมเมื่อมีการกล่าวถึง Keywordช่องทางที่กล่าวถึงช่วงเวลา เพศ อารมณ์ความรู้สึก สถานที่ และอื่น ๆซึ่งข้อมูลเหล่านี้คือ Data และ Insight ที่สามารถนำมาวิเคราะห์และใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางธุรกิจได้เช่น การได้ทราบข้อดีข้อเสียของสินค้าหรือบริการที่ลูกค้ากล่าวถึงการทราบความเคลื่อนไหวของคู่แข่งเพื่อนำมาใช้สร้างแคมเปญการตลาด  หรือแม้กระทั่งการสร้าง Content เพื่อให้เกิดกระแสการกล่าวถึงในสังคมหรือการบริหารยุคใหม่ หรือการสร้างConnection เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ด้วย

SocialListening จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งในการนำมาใช้เป็นกลยุทธ์สร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้บริหารยุคใหม่ได้ จากการรับฟังเสียงของลูกค้าที่กล่าวถึงสินค้าหรือบริการ รวมทั้งแบรนด์ ในแง่ต่าง ๆทั้งข้อดีและข้อเสียของธุรกิจตนเองและคู่แข่งทำให้สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนและพัฒนาสินค้าหรือบริการรวมทั้งชื่อเสียงของแบรนด์ต่อไปได้ เรียกว่า Social Listening ช่วยให้รู้เทรนด์ รู้เขา รู้เราฟังเสียงอันแท้จริงของลูกค้า เพื่อหากลยุทธ์ที่ยิ่งใหญ่และชัยชนะที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะ

SocialListening จึงอีกเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยไขความลับเพื่อเสริมทัพให้กับธุรกิจในยุคดิจิทัลนี้

ขอเชิญมาร่วมฟังสัมมนา  “Social Listening : รู้เทรนด์ รู้เขา รู้เรา ฟังเสียงอันแท้จริงของลูกค้าเพื่อหากลยุทธ์ที่ยิ่งใหญ่และชัยชนะที่ยั่งยืน” พร้อมกัน

แหล่งอ้างอิง
https://thegrowthmaster.com/blog/social-listening-tools-for-business
https://mandalasystem.com/blog/th/99/social-listening-tools-02112020 

บทความที่น่าสนใจ

Design by Genius
©2021 PadaAcademy. All right reserved.