เรื่องที่คนไทยต้องรู้เกี่ยวกับวัคซีน "แอสตร้าเซเนก้า"​

เรื่องที่คนไทยต้องรู้เกี่ยวกับวัคซีน "แอสตร้าเซเนก้า"​

1. ใครเป็นเจ้าของวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า?
ผู้เป็นเจ้าของโดยแท้จริง คือ บริษัท แอสตร้าเซเนก้า ผู้ผลิตยาชั้นนำของโลก ที่ประเทศอังกฤษ เป็นผู้ถือลิขสิทธ์ในการสั่งผลิตและจัดจำหน่าย #ใครจะผลิตตามใจตัวเองไม่ได้

2. ใครเป็นคนเลือก "สยามไบโอฯ" ในไทยให้เป็นผู้ผลิต? แอสตร้าเป็นผู้เลือกโรงงานผลิตทั่วโลก และเป็นผู้สั่งผลิต กำหนดราคา / จำนวนการผลิต /กำหนดมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก.... โดยหวังจะกระจายการผลิตเพื่อช่วยให้คนทั่วโลกเข้าถึงวัคซีน

3. สยามไบโอไซเอนซ์ คือ?สยามไบโอฯ เป็นบริษัทที่ตั้งโดยในหลวง ร.9 เพื่อเป็นผู้ผลิตยาชีววัตถุ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้รับมาตรฐานระดับสากล ทำให้ประเทศไทยลดการพึ่งพายาจากต่างชาติ เกิดความมั่นคงด้านยาในประเทศ และทำให้คนไทยมีโอกาสเข้าถึงยาในราคาที่ถูกลง

4. บทบาทของ Siam Bioscience คืออะไร?จะทำหน้าที่รับจ้างผลิตเท่านั้น และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการผลิตวัคซีนของแอสตร้าเซเนก้า ที่มีมากกว่า    20 แห่งทั่วโลก โดยแอสตร้า ได้เลือกสยามไบโอเป็นฐานการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประเทศไทยและอีก 8 ประเทศในอาเซียน

5. ทำไม Siam Bioscience จึงถูกเลือก?แอสตร้าเซเนก้าใช้เทคโนโลยีในการผลิตวัคซีนขั้นสูงใกล้เคียงกับ เทคโนโลยีที่สยามไบโอใช้ในปัจจุบัน รวมทั้งโรงงานได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตระดับสากล อีกทั้งยังมีศักยภาพที่จะรองรับการผลิตวัคซีนป้องกัน โควิดได้ทุกขั้นตอน ซึ่งเป็นโรงงานทีใช้เทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  

6. Siam Bioscience รับทำวัคซีนหวังผลกำไรหรือไม่?สยามไบโอผลิตวัคซีนในช่วงที่มีการระบาดโดยยึดนโยบาย no profit, no loss ซึ่งเป็นนโยบายเดียวกันกับของ    แอสตร้า

7. ระยะเวลาในการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ?สยามไบโอ ทำตามขั้นตอนการว่าจ้างและตามกรอบระยะเวลาอย่างเคร่งครัด ในฐานะ “ผู้รับจ้างผลิต”ให้แอสตร้า ปัจจุบันทุกขั้นตอนเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เมื่อส่งมอบวัคซีนให้แอสตร้าแล้ว ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการทำงาน ก่อนที่แอสตร้าจะส่งมอบวัคซีนให้กับรัฐบาลไทยในเดือนมิถุนายนตามข้อตกลงของรัฐบาลและ        แอสตร้า

8. คุณภาพของวัคซีนที่ผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์?ปัจจุบันวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า ที่ผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการในยุโรปและสหรัฐอเมริกาแล้ว และ อย. ของไทยแล้ว การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของวัคซีน เป็นไปตามมาตรฐานของแอสตร้าเซนเนก้าที่กำหนดให้ผู้ผลิตจากทั่วโลกอยู่ในคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน

9. ใครเป็นผู้กำหนดจำนวนการผลิต? สยามไบโอไซเอนซ์ เป็นเพียงโรงงานที่รับจ้างผลิต ตามคำสั่งของแอสตร้าเซนเนก้า ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ ดังนั้นจำนวนการผลิตขึ้นอยู่กับแอสตร้าเป็นผู้สั่ง ส่วนประเทศไทยจะสั่งซื้อจำนวนเท่าไหร่นั้น รัฐบาลไทยเป็นผู้ตัด สินใจสั่งซื้อจากแอสตร้า

10. การส่งมอบวัคซีน?การส่งมอบวัคซีนเป็นเรื่องระหว่างแอสตร้ากับรัฐบาลไทยตามที่ได้ทำข้อตกลงกันไว้ ทั้งในเรื่องของจำนวนและระยะเวลาการส่งมอบ สยามไบโอฯไม่มีส่วนกับการสั่งซื้อและการกระจายวัคซีน ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาล

ที่มา : สายข่าวสุขภาพ

บทความที่น่าสนใจ

Design by Genius
©2021 PadaAcademy. All right reserved.