PADA Academy

คืออะไร ?

              หลักสูตร PADA Course เน้นการพัฒนาการบริหารเชิงรุกท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ที่เต็มไปด้วยอันตรายและอุปสรรคนานัปการ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำองค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้องและสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่องค์กรอย่างสูงสุด

                 หลักสูตร  PADA InterBIZ  มีจุดประสงค์เพื่อการค้นหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อพิชิตการตลาดอย่างไร้พรมแดนผ่านเครือข่ายธุรกิจระดับนานาชาติซึ่งเหมาะสำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งผู้กำหนดนโยบายและผู้บังคับใช้กฎหมายภาครัฐ

                 หลักสูตร PADA BrandID เป็นหลักสูตรที่เน้นการเจาะลึกในการค้นหา คัดเลือก นำเสนออัตลักษณ์ทางบุคลิกภาพเพื่อการสร้างแบรนด์บุคคลที่โดดเด่น และทรงพลัง มีเสน่ห์ น่าเชื่อถือ จดจำง่ายและเป็นที่รู้จักแพร่หลายในยุคดิจิทัล ซึ่งแบรนด์บุคคลนี้จะส่งผลให้แบรนด์องค์กรและแบรนด์สินค้าให้แข็งแกร่งและแพร่หลายตามไปด้วย

หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น,หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร,หลักสูตรนักบริหารระดับสูง

หลักสูตร PADA COURSE

หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น,หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร,หลักสูตรนักบริหารระดับสูง

หลักสูตร PADA InterBIZ

หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น,หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร,หลักสูตรนักบริหารระดับสูง

หลักสูตร PADA BrandID

หลักสูตรผู้บริหาร,หลักสูตร MBA,MBA ที่ไหนดี,Mini MBA ที่ไหนดี
นักบริหารระดับสูง,หลักสูตรผู้บริหาร,หลักสูตร MBA,MBA ที่ไหนดี,Mini MBA ที่ไหนดี
คอนเนคชั่น,สร้าง Connection,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ
คอนเนคชั่น,สร้าง Connection,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ,หลักสูตร
หลักสูตรผู้บริหาร,หลักสูตร MBA,MBA ที่ไหนดี,Mini MBA ที่ไหนดี

คุณอาจไม่แน่ใจว่า หลักสูตรไหนที่เหมาะกับคุณ?​

หากคุณกำลังสังสัยว่าจะลงเรียนหลักสูตรไหนที่จะเหมาะสม
และดีกับธุรกิจของคุณ การพัฒนาของคุณ หรือหน้าที่การงานของคุณ

คุณสามารถติดต่อเข้ามาผ่านปุ่มด้านล่างนี้ได้เลย​

PADA Academy คือ สถาบันฝึกอบรม

ที่คัดสรรความรู้คู่เครือข่ายเพื่อ "สร้างความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล"

สำหรับผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ

และผู้ประกอบวิชาชีพที่สนใจในองค์ความรู้และแนวคิด
ในการพัฒนาชีวิตและองค์กรเพื่อการแสวงหาโอกาสที่ดี

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

            หลักสูตรที่สามารถตอบโจทย์การสร้างวิสัยทัศน์ในการนำองค์กร และการแสดงหาโอกาสที่ดี ๆ ทางธุรกิจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคดิจิทัล ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคอันตรายนานัปการ

หลักสูตร PADA CORUSE

“มองการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้าใจ
และแสวงหาโอกาสที่ดี
ท่ามกลางความผันผวนในยุคดิจิทัล”

     หลักสูตรที่เปิดโลกและขยายโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลายอย่างไร้พรมแดน ทั้งประเภทธุรกิจและเขตภูมิศาสตร์ ผ่านเครือข่ายธุรกิจชั้นนำระหว่างประเทศ ด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นและการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตร PADA InterBIZ

“เจาะหาโอกาสทางธุรกิจ
เพื่อพิชิตการตลาดไร้พรมแดน
ผ่านเคลือข่ายธุรกิจนานาชาติ”

             หลักสูตรที่เจาะลึกในการค้นหา คัดเลือกแนะนำเสนออัตลักษณ์ทางบุคลิกภาพในการสร้างแบรนด์บุคคลที่ทรงพลังผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อการเป็นบุคคลสาธารณะที่เป็นที่ชื่นชอบน่าเชื่อถือ ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนแบรนด์องค์กรและแบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อไป

หลักสูตร BrandID

“การค้นหาอัตลักษณ์ตัวตน
เพื่อสร้างแบรนด์บุคคลที่ทรงพลังในยุคดิจิทัล”

หากคุณกำลังสังสัยว่าจะลงเรียนหลักสูตรไหน

ที่จะเหมาะสมและดีกับธุรกิจของคุณ

การพัฒนาของคุณ หรือหน้าที่การงานของคุณ
คุณสามารถติดต่อเข้ามาผ่านปุ่มด้านล่างนี้ได้เลย​

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ,หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น,หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร,หลักสูตรนักบริหารระดับสูง

ผู้บริหารยุคนี้ต้องรู้อะไรบ้าง​

ในยุคของ ดิจิทัลดิสรัปชัน ที่ขับเคลื่อนโดยระบบอัตโนมัติและมีการเชื่อมต่อฉับไว ความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผนวกกับสถานการณ์โควิด-19 ได้ทำให้องค์กรทั้งหลายต้องหันมา พึ่งพาเทคโนโลยี ในการ สร้างความแข็งแกร่งและความเสถียรให้กับระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว

6 เรื่องควรรู้ ก่อนฉีดวัคซีนสู้โควิด​

       หลังจากมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งประเทศไทย ทั้ง แอสตร้าเซนเนกา ในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยต้องได้รับวัคซีนทั้งหมด 2 ครั้ง ห่างกัน 10 – 12 สัปดาห์ และ วัคซีนโคโรนาแวค หรือ ซิโนแวด ซึ่งขณะนี้กำหนดให้ในผู้ที่มีอายุ 18 – 59 ปี โดยต้องได้รับวัคซีนทั้งหมด 2 ครั้ง ห่างกัน 2 – 4 สัปดาห์ วันนี้หลักสูตร PADA มี 6 เรื่องควรรู้ ให้เตรียมตัวก่อนเดินทางไปฉีดวัคซีนมาฝาก ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง 1. ตรวจสอบร่างกายต้องพร้อมห้ามเลยในการอดนอน หลับให้เพียงพอควรไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ ชา-กาแฟต้องไม่มีอาการไข้หรืออาการเจ็บป่วย ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดอันตรายได้ก่อนฉีด 2 วัน และหลังฉีดวัคซีน ขอให้งดออกกำลังกายแบบหนักหน่วง 2. ควรแจ้งแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน กรณีมีโรคประจำตัวถ้ามีประวัติการแพ้ยาหรือวัคซีน ก็ไม่ควรฉีดรวมทั้งสตรีที่กำลังตั้งครรภ์ 3. สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมไปนอกจากหัวใจดวงน้อยๆอย่าลืมบัตรประชาชนวันเวลานัดการฉีด (แต่ควรไปก่อนเวลานัด)รักษามาตรการป้องกันพื้นฐานอย่างเคร่งครัดคือ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง พกเจลแอลกอฮอล์ 4. ข้อแนะนำในการฉีดวัคซีนวันที่ฉีดควรกินน้ำอย่างน้อย 500 - 1,000 ซีซีฉีดแขนข้างที่ไม่ค่อยถนัด และหลังฉีดสองวันอย่าใช้แขนนั้น อย่าเกร็งยกของหนักหลังฉีดแล้วเจ้าหน้าที่จะให้รอดูอาการในบริเวณที่ฉีด 30 นาที 5. ข้อควรระวังหากมีไข้ต้องทำอย่างไรถ้ามีไข้หรือปวดเมื่อยมาก ทนไม่ไหว สามารถกินยาพาราเซตามอลขนาด 500 มก. ครั้งละ 1 เม็ด ซ้ำได้ถ้าจำเป็น แต่ให้ห่าง 6 ชั่วโมง 6. ยาที่ห้ามรับประทานโดยเด็ดขาดห้ามกินยาพวก Brufen, Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด ด้วยรักและห่วงใจจากเรา ... หลักสูตร PADA ขอขอบคุณจาก : ไทยรู้สู้โควิด  ​

คอนเนคชั่นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง​

                          เอ่ยด้วยประโยคด้านบน จัดเป็นคำที่สามารถใช้ได้อย่างดี สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจ และอยากจะประสบความเร็จอย่างรวดเร็ว                   "คอนเน็คชั่น" สำหรับในการทำธุรกิจนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คุณทำธุรกิจได้ง่ายขึ้น เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และสามารถขยายธุรกิจออกไปได้อย่างรวดเร็ว                    ในปัจจุบันต้องยอมรับว่า เป็นยุคของคอนเนคชั่นอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทย หรือต่างประเทศ ไม่ได้สำคัญว่าคุณทำอะไรเป็นเท่านั้น แต่สำคัญว่าคุณรู้จักใคร และใครรู้จักคุณด้วย การมีคอนเนคชั่นที่ดี จะเพิ่มโอกาสให้คุณต่อยอด ในสิ่งที่คุณกำลังทำได้ง่ายขึ้น ทำให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จได้เร็ว และมั่นคงกว่าคนอื่น                     ถ้าธุรกิจเปรียบเสมือนต้นไม้ คอนเนคชั่น หรือเครือข่ายทางธุรกิจก็ไม่ต่างอะไรจากรากของต้นไม้ การบริหารจัดการที่ดีนั้นเป็นเพียงรากแก้วที่ให้ความมั่นคง สังเกตว่าพายุแรงๆ มาต้นไม้ที่ล้มส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ที่ล้อมมาลงเป็นต้นใหญ่ๆ ต้นไม้นั้นถูกตัดรากแก้วออกไป แต่รากแก้วเพียงเส้นเดียวไม่ทำให้ต้นไม้เกิดความมั่นคงด้านน้ำและอาหารได้ รากแขนงที่แตกสาขาออกไปและยังมีรากฝอยแยกย่อยออกไปอีกต่างหากที่ทำให้ต้นไม้ใหญ่มีน้ำและแร่ธาตุหล่อเลี้ยงได้ ด้วยความที่แผ่กระจายออกไปยังพื้นที่กว้างใหญ่ย่อมไม่พลาดโอกาสเจอแหล่งน้ำแหล่งอาหาร                  ธุรกิจก็เหมือนกัน ต้องการคอนเนคชั่น ต้องการเครือข่ายเพื่อลดความเสี่ยง และประคับประคองกันไปให้รอดเมื่อเกิดวิกฤติ คอนเนคชั่น ไม่ใช่ส่วนประกอบที่เสริมเข้ามาจากการทำธุรกิจ แต่เป็นสิ่งจำเป็นของเจ้าของกิจการทุกคนที่จะต้องมีและสร้างให้เกิดขึ้น คอนเนคชั่น ทางธุรกิจหมายถึงโอกาส และการที่กิจการของคุณนั้นได้เป็นที่รู้จักคอนเนคชั่น ทางธุรกิจ มีบทบาทมากตั้งแต่เริ่มเปิดกิจการ และมีความสำคัญเทียบเท่ากับการบริหารจัดการที่ดี ยิ่งมีคอนเนคชั่นมากเท่าไร หมายถึงคุณมีตัวเลือก มีทางออกสำหรับเรื่องต่างๆ ปัญหาต่างๆ มากขึ้น ไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับใครเพียงแค่ไม่กี่คน อำนาจในการต่อรองของคุณเพิ่มขึ้นเช่นกัน  ประโยชน์ของคอนเนคชั่นต่อธุรกิจ             - การเแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีตัวอย่างหรือกรณีศึกษาให้เรียนรู้จำนวนมาก ช่วยในการต่อยอดธุรกิจ พัฒนาธุรกิจ และแก้  ปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ลุล่วงได้                        - เครือข่ายความร่วมมือ ยิ่งเครือข่ายขยายกว้างขึ้น ก็ยิ่งมีพลังในด้านต่างๆ ทางธุรกิจเพิ่มขึ้น สามารถสร้างความแข็งแกร่งและยั่งยืนทางธุรกิจได้                              - ทางเลือกทางธุรกิจ คอนเนคชั่นที่มากขึ้น จะเห็นช่องโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น สามารถอาจมีการขยายขนาด แลกไลน์ เริ่มธุรกิจใหม่                     - เพิ่มศักยภาพทางการตลาดและพันธมิตรทางธุรกิจมากขึ้น คอนเนคชั่นยังเป็นที่มาของช่องทางการตลาดและพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลายด้วย                        ที่สำคัญหลักสูตร PADA Course สามารถช่วยให้คุณมีคอนเนคชั่นที่ดี เพราะเรารวบรวมผู้คนจากหลากหลายสาขาอาชีพมาให้ความรู้ เพื่อสร้าง คอนเนคชั่น ให้กับผู้เข้ารับการอบรม มาเป็นครอบครัวกับเราใน PADA 7 สิครับ ​

8 กลุ่มผู้ป่วย เสี่ยงติดโควิด-19​

สถานการณ์โควิด-19 ระลอกสาม ของประเทศไทย ยังคงระบาดต่อเนื่อง ทำให้มีการติดเชื้อเฉลี่ยทะลุ 2 พันคนต่อวัน และเสียชีวิตเป็นจำนวนหนึ่ง ผู้ป่วยเรื้อรังด้วยโรคประจำตัวบางโรค หากติดโควิด-19 มักจะพบความเสี่ยงที่อาการจะเพิ่มความรุนแรงกว่าคนทั่วไป กลุ่มผู้ป่วยดังกล่าว พึงระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการติดโควิด-19

วันนี้เรามาดูกันว่า 8 กลุ่มผู้ป่วยที่เสี่ยง สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว จะมีกลุ่มใดกันบ้าง ?

...
...

PADA NEW Update!

PADA Academy

ฝึกอบรมอะไรบ้าง?

©2021 PadaAcademy. All right reserved.

คอนเนคชั่น,สร้าง Connection,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ,หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น,

PADA Academy

ระยะสั้น,หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร,หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
,หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร,หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
คอนเนคชั่น,สร้าง Connection,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ
ผู้บริหารยุคใหม่,เพื่อนตำรวจ
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ,หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น