PADA Academy

คืออะไร ?

       หลักสูตร PADA Course เน้นการพัฒนาการบริหารเชิงรุกท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ที่เต็มไปด้วยอันตรายและอุปสรรคนานัปการ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำองค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้องและสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่องค์กรอย่างสูงสุด

                 หลักสูตร  PADA InterBIZ  มีจุดประสงค์เพื่อการค้นหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อพิชิตการตลาดอย่างไร้พรมแดนผ่านเครือข่ายธุรกิจระดับนานาชาติซึ่งเหมาะสำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งผู้กำหนดนโยบายและผู้บังคับใช้กฎหมายภาครัฐ

                 หลักสูตร PADA BrandID เป็นหลักสูตรที่เน้นการเจาะลึกในการค้นหา คัดเลือก นำเสนออัตลักษณ์ทางบุคลิกภาพเพื่อการสร้างแบรนด์บุคคลที่โดดเด่น และทรงพลัง มีเสน่ห์ น่าเชื่อถือ จดจำง่ายและเป็นที่รู้จักแพร่หลายในยุคดิจิทัล ซึ่งแบรนด์บุคคลนี้จะส่งผลให้แบรนด์องค์กรและแบรนด์สินค้าให้แข็งแกร่งและแพร่หลายตามไปด้วย

หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น,หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร,หลักสูตรนักบริหารระดับสูง

หลักสูตร PADA COURSE

หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น,หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร,หลักสูตรนักบริหารระดับสูง

หลักสูตร PADA InterBIZ

หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น,หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร,หลักสูตรนักบริหารระดับสูง

หลักสูตร PADA BrandID

หลักสูตรผู้บริหาร,หลักสูตร MBA,MBA ที่ไหนดี,Mini MBA ที่ไหนดี
นักบริหารระดับสูง,หลักสูตรผู้บริหาร,หลักสูตร MBA,MBA ที่ไหนดี,Mini MBA ที่ไหนดี
คอนเนคชั่น,สร้าง Connection,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ
คอนเนคชั่น,สร้าง Connection,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ,หลักสูตร
หลักสูตรผู้บริหาร,หลักสูตร MBA,MBA ที่ไหนดี,Mini MBA ที่ไหนดี

คุณอาจไม่แน่ใจว่า หลักสูตรไหนที่เหมาะกับคุณ?​

หากคุณกำลังสังสัยว่าจะลงเรียนหลักสูตรไหนที่จะเหมาะสม
และดีกับธุรกิจของคุณ การพัฒนาของคุณ หรือหน้าที่การงานของคุณ

คุณสามารถติดต่อเข้ามาผ่านปุ่มด้านล่างนี้ได้เลย​

PADA Academy คือ สถาบันฝึกอบรม

ที่คัดสรรความรู้คู่เครือข่ายเพื่อ "สร้างความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล"

สำหรับผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ

และผู้ประกอบวิชาชีพที่สนใจในองค์ความรู้และแนวคิด
ในการพัฒนาชีวิตและองค์กรเพื่อการแสวงหาโอกาสที่ดี

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

            หลักสูตรที่สามารถตอบโจทย์การสร้างวิสัยทัศน์ในการนำองค์กร และการแสดงหาโอกาสที่ดี ๆ ทางธุรกิจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคดิจิทัล ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคอันตรายนานัปการ

หลักสูตร PADA CORUSE

“มองการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้าใจ
และแสวงหาโอกาสที่ดี
ท่ามกลางความผันผวนในยุคดิจิทัล”

     หลักสูตรที่เปิดโลกและขยายโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลายอย่างไร้พรมแดน ทั้งประเภทธุรกิจและเขตภูมิศาสตร์ ผ่านเครือข่ายธุรกิจชั้นนำระหว่างประเทศ ด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นและการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตร PADA InterBIZ

“เจาะหาโอกาสทางธุรกิจ
เพื่อพิชิตการตลาดไร้พรมแดน
ผ่านเคลือข่ายธุรกิจนานาชาติ”

             หลักสูตรที่เจาะลึกในการค้นหา คัดเลือกแนะนำเสนออัตลักษณ์ทางบุคลิกภาพในการสร้างแบรนด์บุคคลที่ทรงพลังผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อการเป็นบุคคลสาธารณะที่เป็นที่ชื่นชอบน่าเชื่อถือ ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนแบรนด์องค์กรและแบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อไป

หลักสูตร BrandID

“การค้นหาอัตลักษณ์ตัวตน
เพื่อสร้างแบรนด์บุคคลที่ทรงพลังในยุคดิจิทัล”

หากคุณกำลังสังสัยว่าจะลงเรียนหลักสูตรไหน

ที่จะเหมาะสมและดีกับธุรกิจของคุณ

การพัฒนาของคุณ หรือหน้าที่การงานของคุณ
คุณสามารถติดต่อเข้ามาผ่านปุ่มด้านล่างนี้ได้เลย​

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ,หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น,หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร,หลักสูตรนักบริหารระดับสูง

ความแตกต่างของสถานที่กักตัว

สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ยังคงมีความรุนแรง โดยเฉพาะกับระลอกนี้ที่เชื้อไวรัสได้กลายพันธุ์ โดยเวลานี้ในประเทศไทยมีอยู่ 4 สายพันธุ์ คือAlpha (อัลฟา) ตรวจพบครั้งแรกในสหราชอาณาจักร, เบตา (Beta (เบตา) ตรวจพบครั้งแรกในแอฟริกาใต้, Gamma (แกมมา) ตรวจพบครั้งแรกในบราซิล และ Delta (เดลตา) ตรวจพบครั้งแรกในอินเดียณ ตอนนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อทะลุวันละหมื่นคนไปแล้ว จึงเป็นสาเหตุให้ต้องมีที่กักตัว โดยสาธารณสุขกำหนดแนวทางปฏิบัติ มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางการดำเนินเพื่อการควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดเพิ่มเติม โดยมีทั้งหมด 5 ประเภท คือHome Isolationเป็นการให้ผู้ติดโควิด 19 รักษาตัวที่บ้าน โดยแนวทางนี้จะช่วยให้โรงพยาบาลสนาม สามารถบริหารจัดการเตียงให้กับผู้ป่วยที่มีอาการหนักได้ โดยให้กลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ สามารถกักตัวรักษาได้ที่บ้าน ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์และพยาบาลโดยผู้ป่วยที่เข้าข่ายต้องเป็นผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 60 ปี ซึ่งจะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ แต่ต้องยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเองอย่างเคร่งครัดหากไม่มีอาการ แพทย์จะสั่งจ่ายยาฟ้าทลายโจร แต่ถ้าเริ่มมีอาการ หรือมีโรคประจำตัวที่สามารถควบคุมได้ แพทย์จะสั่งจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ส่งที่บ้าน ส่งอาหารให้ผู้ป่วยที่บ้าน 3 มื้อ ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ทางโรงพยาบาลจะเบิกจ่ายกับ สปสช. โดยเป็นค่าอุปกรณ์ไม่เกิน 1,100 บาท และค่าดูแลผู้ป่วยรวมอาหาร 3 มื้อ ไม่เกิน 1,000 บาทต่อวันHome Quarantineเป็นการกักตัวเองให้อยู่แต่ในบ้าน กับผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อ หรือ สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และแยกจากผู้อื่นภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคเป็นระยะเวลา 14 วัน เนื่องจากเตียงให้การรับรองผู้ป่วยนั้นไม่เพียงพอ ซึ่งทำเหมือนกับต่างประเทศ หากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องผู้ถูกกักกันต้องไม่ออกจากที่พักอาศัยเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน นับจากวันเดินทางมาจากพื้นที่ระบาด ซึ่งหมายความว่า ผู้ถูกกักกันจะต้องหยุดเรียน หยุดงาน และไม่เดินทางออกนอกบ้านเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามหากมีอุณหภูมิในร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจะติดตามอาการผู้ถูกกักกันในตอนเช้าของทุกวัน รวมทั้งประสานงานส่งต่อกรณีพบว่ามีอาการป่วยHospitelมาจากคำว่า Hospital บวกกับ Hotel ซึ่งเอาไว้ใช้กับผู้ป่วยเฉพาะกิจ สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่รุนแรง โดยปรับเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังอาการ เพื่อให้ทางโรงพยาบาลสามารถรองรับผู้ป่วยหนักได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยังเป็นการดึง “ผู้ประกอบการโรงแรม” หลายแห่ง เพื่อปรับเป็น “Hospitel” (ฮอสพิเทล) หรือ “หอผู้ป่วยติดโรคโควิด-19 เฉพาะกิจ” และเป็นการช่วยพลิกวิกฤตของโรงแรมต่างๆ ซึ่งไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศได้ โดยจะปลอดภัยมากกว่าการไปโรงพยาบาลสนาม เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีการกักตัวแบบคนเดียว นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ป่วยทั่วไปในโรงพยาบาลไม่เสี่ยง มีเตียงเพียงพอHospitel มีระบบดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น และระบบสำคัญๆ ของโรงพยาบาล ควบคุมการติดเชื้อ เพื่อป้องกันการระบาด สู่บุคคลภายนอก ขณะเดียวกันกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะตรวจประเมินมาตรฐาน ทั้งด้านโครงสร้าง สิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะ น้ำเสีย ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน มีการจัดบริการทางการแพทย์ตามมาตรฐานHospitalหลังจากที่มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่รับตรวจหาเชื้อโควิดแล้ว หากผลตรวจออกมาพบว่าติดเชื้อโควิด โรงพยาบาลหรือหน่วยงานนั้น จะโทรติดต่อกลับมาแจ้งผล เพื่อให้ผู้ติดเชื้อนั้นทำการกักตัวแยกจากผู้อื่น และควรชี้แจงไทม์ไลน์ของตัวเองในช่วง 14 วันก่อน ให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือเคยใกล้ชิดกันในช่วงเหล่านี้ทราบ เพื่อที่จะได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดและกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดต่อไปโดยปกติแล้ว หากมีการแจ้งผลว่าติดเชื้อโควิด-19 ทางโรงพยาบาลที่รับเรื่อง จะส่งรถพยาบาลมารับผู้ป่วยเพื่อไปทำการรักษาภายใน 1-2 วัน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันละหลายหมื่นคนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเตียงผู้ป่วยโควิดในประเทศไทยต่อจำนวนผู้ป่วยนั้นไม่เพียงพอแล้วในตอนนี้ในกรณีที่เตียงไม่พอ โทร 1330 (สำนักงานหลักประกันสุขภาพ), 1668 (กรมการแพทย์) หรือ 1669 (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ) เพื่อแจ้งรายละเอียดและเบอร์โทรศัพท์ของตน หรือกรอกข้อมูลในไลน์ @sabaideebot (สบายดีบอต)Field Hospitalโรงพยาบาลสนาม เป็นสถานที่ที่จัดขึ้นมาให้รองรับจำนวนผู้เข้ารับการรักษาได้ทีละจำนวนมาก โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมการแพทย์ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปัจจุบันเริ่มจัดตั้งในแต่ละจังหวัดต่างๆ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นไม่เหมาะกับผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และ ไม่เหมาะกับหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ป่วยเด็ก ผู้สูงอายุ ที่สำคัญผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม ดูแลรักษาได้โดยวิธีการพูดคุยกับคุณหมอผ่านกล้อง (Telemedicine & Care) และหากมีอาการหนักต้องนำส่งโรงพยาบาลเครือข่ายและจากการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ รัฐบาล ได้เพิ่มโรงพยาบาลสนามในหลายแห่ง พร้อมกับขอสนับสนุนกำลังบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในส่วนของแพทย์เฉพาะทาง แพทย์จบใหม่ และพยาบาล มาช่วยดูแลผู้ป่วยโควิด-19 อีกด้วย

“FAKE NEWS” ช่องโหว่ของข่าวจริง!​

ปัจจุบันเราสามารถรับข่าวสารได้หลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะช่องทางอินเทอร์เน็ตเพราะความสะดวกรวดเร็วในการรับและส่งข่าวสารต่อๆ กันผ่านอุปกรณ์สื่อสาร ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับยุคนี้การใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อความคิดของผู้คนจำนวนมาก อันเป็นช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ไม่ประสงค์ดีในการโน้มน้าวชักจูงหรือโฆษณาชวนเชื่อด้วยการสร้างเนื้อหาทำลายฝ่ายตรงข้าม สร้างความแตกแยก ชิงชัง จนเกิดความเข้าใจผิดหรือให้ความรู้ที่บิดเบือนในปัจจุบันคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของไวรัสโควิด-19 ที่อาจจะมีการบิดเบือนในด้านข่าวสาร จนทำให้เกิดความสับสนต่อผู้เสพข่าวสาร ปัจจุบันมีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากจึงเกิดการแพร่ข่าวปลอมโดยผู้ส่งสาร หรือผู้อ่านไม่ได้ตรวจสอบข่าวสารนั้นแล้วทำการส่งต่อไปเรื่อยๆ ส่งผลให้เกิดการกระจายข่าวสู่ผู้อื่นอย่างรวดเร็วเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า "FAKE NEWS" (เฟคนิวส์) หรือเป็นข่าวปลอมที่แชร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และแอปพลิเคชันไลน์ โดยข้อความหรือข่าวเหล่านี้สามารถสร้างความเข้าใจผิดและความเสียหายแก่บุคคลที่ถูกพาดพิงและสังคมได้ การกระจายข่าวปลอมมักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสามารถกระจายข่าวไปยังกลุ่มคนจำนวนมากตามข้อมูลนั้น "FAKE NEWS" (เฟคนิวส์) สามารถเข้าถึงผู้ที่อ่านได้มากกว่าข่าวจริงถึง 6 เท่า การแพร่ข่าวปลอมอย่างรวดเร็วสู่คนจำนวนมากมีเป้าหมาย คือ การทำให้ผู้รับสารเข้าใจข้อมูลที่ผิดบิดเบือนซึ่งเป็นสิ่งที่ผิด เพราะสิ่งที่ตามมาคือ ผู้รับสารไม่สามารถแยกแยะข้อมูลข่าวสารได้ว่าข่าวไหนเท็จจริงหรือข่าวไหนปลอม เพราะข่าวปลอมบางข้อความอ้างอิงถึงบุคคลหรือแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ จนบางครั้งเกิดขึ้นเพียงเพื่อใส่ร้ายหรือบิดเบือนข้อมูลบางอย่าง และบุคคลที่หลงเชื่อข่าวปลอมเหล่านั้นจะส่งต่อไปยังบุคคลอื่น ต่อ ๆ กัน จึงอาจส่งผลทำให้เกิดการเข้าใจผิดที่ขยายวงกว้างสิ่งนี้เป็นอีกหนึ่งภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ แม้กระทั่งการสร้างภาพการ์ตูนด้านลบ หรืออินโฟกราฟฟิคด้านลบของบุคคลหรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งขึ้นมาลงสื่อสังคมโซเชียลอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ออกไปเป็นระยะๆ ในเวลาที่ค่อนข้างยาว เช่น หลายเดือน หรือ เป็นปี เพื่อตอกย้ำภาพด้านลบของบุคคลหรือสถาบันนั้นๆ โดยมีเป้าหมายให้คนที่ได้เห็นภาพการ์ตูน หรืออินโฟกราฟฟิค ดังกล่าว เกิดความเชื่อทีละเล็กทีละน้อยสะสมไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเป็นความเชื่ออย่างถาวรโดย ดร.ปริญญา หอมเอนก ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity จะให้คำอธิบายในเรื่องดังกล่าว ผ่านทางงานสัมมนากับ PADA Online ผ่านทาง Zoom ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

6G ผู้เปลี่ยนโฉมหน้าโลก​

5G ที่หลายคนใจจดใจจ่อรอคอยนั้น อาจเป็นเพียงความเร็วที่เพิ่มขึ้น แต่ 6G จะเป็น Game Changer ที่จะพลิกโลกและเปลี่ยนบริการของเทคโนโลยีไปอย่างสิ้นเชิง

Cryptojacking

เมื่อ Cryptocurrency เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นการลงทุนโลกดิจิทัลยิ่งน่ากลัวและแสนอันตรายมากขึ้นเช่นกัน ทำให้การโจมตีด้วย Ransomware แบบเดิมไม่สัมฤทธิ์ผลตามที่แฮกเกอร์คาดหวัง จึงทำให้นักแฮกเกอร์เปลี่ยนเป้าหมายไปที่ CPU ในคอมพิวเตอร์ของเราแทน หรือเรียกการโจรกรรมในกระบวนการดังกล่าวว่า “Cryptojacking”

...
...

PADA NEW Update!

PADA Academy

ฝึกอบรมอะไรบ้าง?

©2021 PadaAcademy. All right reserved.

คอนเนคชั่น,สร้าง Connection,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ,หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น,

PADA Academy

ระยะสั้น,หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร,หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
,หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร,หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
คอนเนคชั่น,สร้าง Connection,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ
ผู้บริหารยุคใหม่,เพื่อนตำรวจ
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ,หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น