หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สร้าง Connection

PADA ACADEMY คืออะไร?

PADA Academy คือสถาบันฝึกอบรมที่คัดสรรองค์ความรู้และเครือข่ายผู้นำทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการวิชาชีพอิสระ และผู้สนใจทั่วไปเพื่อการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงแบบ disruption ในยุคดิจิทัลและสามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรือง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเพื่อเข้าอบรมหลักสูตร PADA รุ่นที่ 10 (รอบแรก)

ตรวจสอบรายชื่อ

SPEAKER

ดร.วรวุฒิ คงศิลป์

ดร.วรวุฒิ คงศิลป์

พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ

พล.ต.ต.ดร.ศิริวัฒน์ ดีพอ

ดร.ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์

ดร.ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์

แสงชัย ธีรกุลวาณิช

แสงชัย ธีรกุลวาณิช

จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา

จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา

กันตณัฐ วุฒิธร

กันตณัฐ วุฒิธร

ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์

ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง

สัญชัย ปอปลี(ซาเจย์)

สัญชัย ปอปลี(ซาเจย์)

ทศรรห์ บุรีชนะ

ทศรรห์ บุรีชนะ

ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ

ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ

สิ่งที่คุณจะได้จาก PADA

NEW ERA INVESTOR

NEW ERA INVESTOR

นักลงทุนยุคใหม่ สร้างข้อได้เปรียบ
ด้วยความเข้าใจในการลงทุนได้

DIGITAL SECURITY

DIGITAL SECURITY

การสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับ
ธุรกิจในยุคดิจิทัล

SUSTAINABLE NETWORK

SUSTAINABLE NETWORK

สร้างเครือข่ายผู้นำด้านธุรกิจ
ต่าง ๆเพื่อการต่อยอด
สู่โอกาสใหม่ ให้ยั่งยืน

ADAPTABILITY

ADAPTABILITY

พร้อมปรับตัวสู่ความท้าทาย
ใหม่ในยุคดิจิทัลกลับมา
อัพเดตความรู้ใหม่

หลังสูตรด้านดิจิทัล เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจสมัยใหม่

ส่วนหนึ่งของ PADA 10

ว่าที่ PADA รุ่นที่ 10

หลังสูตรด้านดิจิทัล เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจสมัยใหม่

Police Administration In Digital Age

PADA10 COURSE

สถานที่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯระยะเวลา
19 มกราคม 2567 - 10 พฤษภาคม 2567
วันและเวลา ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 - 17.30 น.

PADA CLUB

เตรียมพบกับสิทธิประโยชน์มากมายในการมาเป็นครอบครัว PADA เร็วๆนี้

ศิษย์เก่า PADA

หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น, สร้าง Connection
หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น, สร้าง Connection
หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น, สร้าง Connection
หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น, สร้าง Connection
หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น, สร้าง Connection
หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น, สร้าง Connection
หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น, สร้าง Connection
หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น, สร้าง Connection
หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น, สร้าง Connection
หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น, สร้าง Connection
หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น, สร้าง Connection
หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น, สร้าง Connection
หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น, สร้าง Connection
หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น, สร้าง Connection
หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น, สร้าง Connection
หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น, สร้าง Connection
หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น, สร้าง Connection
หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น, สร้าง Connection