นาย ขจรศักดิ์ ประดิษฐาน

จอห์น

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท รักษาความปลอดภัย จอห์นสัน เอเชีย จำกัด

นางสาว กลิ่นแก้ว นพวงศ์ ณ อยุธยา

ขวด

ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการสารสนเทศ

สำนักงานศาลปกครอง

นาย จิระศักดิ์ มานะตระกูล

กอล์ฟ

ไดเรคเตอร์

บริษัท เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ จำกัด

นาย เจนวิทย์ ชยวรประภา

แจ้

รองประธาน

บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด

นางสาว กษมพร สุขยางค์

จั๊ม

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไอที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รุ่นที่ 3

นางสาว ขนิษฐา นิ่มพิศาล

เล็ก

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

พ.ต.อ. จรูญ ไพลดำ

รูญ

รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 1

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นาย เฉลิม รัศมีแสงทอง

เหลิม

ที่ปรีกษา

บริษัท ไอค่อน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

นาย คุณายุธ ธนวัฒนพงศ์ชัย

เอิท

ผู้จัดการ

บริษัท ที.เอส.เค ไดมอนด์ เร้นทัล จำกัด

นางสาว ชนิดาภา พงศ์ศิลป์พิพัฒน์

เบสท์

ศิลปิน ดารา นักแสดง

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

นาย ชยุต ตั้งคารวคุณ

พงษ์

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท โอเบอรรี่ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

นาย กฤตธี ผ่องเสรี

เอ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไฮยีน่าโปรดักชั่น กรุ๊ป จำกัด

นาย เชาวรินทร์ เกษมสุข

สี่

เจ้าของกิจการ

ตำ 20 restaurant

ผศ. ชญณา ศิริภิรมย์

จ๊ะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

FBI

เกด

นางสาว เกวลิน สุวรรณศิริ

รองผู้อำนวยการ

บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

นาย ขจรเกียรติ โคสิตานนท์

ใหญ่

กรรมการผู้จัดการ​

บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เจี๊ยบ

นางสาว กอบแก้ว เจริญสินโอฬาร​

กรรมการผู้จัดการ​

บริษัท อินทิเมท โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เอ้

นาย ชรินทร์ มั่งคั่ง

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เลิศวณิชย์ 2015 จำกัด

CSI

กบ

นาย โชติศักดิ์ อาสภวิริยะ​

ประธานบริษัท

บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด (มหาชน)

ไอซ์​

นาย ฐานัส ทองพยุง​

กรรมการ

บริษัท ทรัคส์โลจิสติกส์ 60 จำกัด

เบียร์

นางสาว ฐิติยา อัศวจินดาวัฒน์​

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทรนิกส์ จำกัด

แป้ง

นางสาว ณัฐณิชา ทิพยมณฑล ​

ศิลปิน นักร้อง ดีเจ

Freelance

S.W.A.T. 

นาย ประกาศิต  โบสุวรรณ

ปั๋ง

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เดอะปั๋ง จำกัด

Scotland Yard 

นาย เซ๋อ เฉิง จาง

สิงห์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันโรโบติกส์ แอนด์ เอไอ จำกัด

นางสาว ณัฏฐ์ชิชา  ผ่องสุวรรณา

บีม

Curator

นักสะสมศิลปะไทย: Thai Art Collector

Gendarmerie 

นาย จอมพงษ์ โตมงคล

เกี๊ยก

รองประธานกรรมการ

บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย. เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

นาย ฉาย เดชนพรัตน์

ฉาย

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทโย เรนทอล เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

นางสาว ชนกมณฐ์ วิริยะพานิชภักดี

อุ๊

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซัคเซส อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

นาย เชษฐ์ สุรพันธ์พิทักษ์

ตั้ม

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ซิมพลิฟาย ไอที (ประเทศไทย) จำกัด

KOBAN 

ดร. ฐาณิญา  พงษ์ศิริ

ก้อย

ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์

สถานีโทรทัศน์ TNN2
บริษัท ไทยนิวส์ เน็ตเวิร์ค(ทีเอ็นเอ็น) จำกัด

นางสาว จันทร์เพ็ญ เจียมสมัย

เล็ก

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เจียมพัฒนาพลังงาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ชาน

นาย ชาน ลอง อิม

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท จริงใจเสมอ จำกัด

ปอ

นางสาว ณฐพัชร์ ภักดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

โอ๋

พล.ต.อ. ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง)

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

นาย ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส

เขต

ดารา นักแสดง

Freelance

นาย ดรัณ วิศวกรรม

ต้น

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดีแอนด์พี ฟิวเจอร์ จำกัด

นาย ธนนนท ตุลาวสันต์

โจ้

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ธาซาม่า อินเตอร์ จำกัด

นาย นิตินาถ บุหลัน

ชาย

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไฮดิจิตอลดริ้งค์ จำกัด

ดร. ปภพพล เติมธีรกิจ

ภพ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ธีรกิจ อิเล็คทริค โซลูชั่น จำกัด

พ.ต.อ. ประวิทย์  ม่วงนวล

วิทย์

อดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโคก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นาย ไพโรจน์ ต้นศิริอนุสรณ์

เล็ก

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด

นาย ไพศาล เดชอิทธิกุล

ศาล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท แอโร อินสตรูเม้นท์ จำกัด

นาย ภคโชค สุทธิประภา

โชค

ประธานบริษัท

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีอาร์เอส กรุ๊ป จำกัด

พ.ต.อ. ภัคพงศ์ สายอุบล

หนึ่ง

รองผบก.ฯ ปรท. รอง ผบก.ตม.1สตม.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นาง ภัสส์กุญช์ สงวนณพรรค

ษา

กรรมการผุ้จัดการ

บริษัท สาม หก ห้า มีเดีย จำกัด
บริษัท เกรท วันเดอร์ จำกัด

นางสาว ณัฐชลัยย์ พรพิมล

ชื่น

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท โมโนฟินนิค จำกัด

ดร. นันทินี คงสวัสดิ์

โอ๋

ประธานกรรมการบริหาร /เจ้าของแบรนด์

โรงงานครูต้อยเบเกอรี่

พ.ต.อ. เนติ วงษ์กุหลาบ

โฟ๊ก

ผู้กำกับการ 5 กองบังคับการปราบปราม

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นาย บุญเจริญ สุขจิตต์

ปั้น

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ็น พี บี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ดร. ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

บุ๋ม

ประธารและผู้ก่อตั้ง

องค์กรทำดี

ดร. เทพสิทฐิ์ ประวาหะนาวิน

ตั๋ง

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท เมอริทซ์ พับบลิซิตี้ จำกัด

นาย ธเนศ ยงรัตนมงคล

ยุ้ย

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นาวสาว พิจารณา รุมรัตนะ

ขวัญ

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ล้ง88 จำกัด

พ.ต.อ. พิพัฒน์ บุญเพ็ชร์

เบิ้ม

ผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นางสาว มนสิชา อุทิศชลานนท์

พิม

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สยามยาดี กรุ๊ป จำกัด

นาย ต่อวงศ์ หลักชัย

ท้อป

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เหนือขอบฟ้า จำกัด

นาย ธนวิศว์ พิศุทธานันท์

บอย

กรรมการ

บริษัท เอสเตท ซินเนอร์จี จำกัด

นางสาว ปัทมาภรณ์ สันติวิจิตร

ฝน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สหชัยฟู้ด จำกัด

นางสาว ปิยนันท์ ศรีชลาชัย

ตุ๊กติ๊ก

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นาย พงษ์ศักดิ์ จิรกิจธนา

เล็ก

ประธานกรรมการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรกิจธนา

นาย ปกรณ์ สุดแสน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อะโตแน็กซ์ จำกัด

ตั้ว

นางสาว พัชรี แซ่พุ้น

รองประธานกรรมการอาวุโส

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

หนิง

นาย พัฒนพงค์ หนูพันธ์

เลขาธิการสมาคม

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด

พัฒน์

พิ้งกี้

นางสาว เพ็ญสิริ ณ นครพนม

กรรมการบริหาร

บริษัท สหออโตพาร์ท อินดีสตรี จำกัด

อู๋

นาย ภัทรพงศ์​ สัมพันธ์​กุลภัค

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ที.สัน เทรดมาร์ค จำกัด

นาง ปราณี สิริพงศาธร

อ้อ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารเงินและการลงทุน

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

พล.ต. มนัส  แถบทอง

บี๋

ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

นาย รังสันต์ ศรีสุวรรณรัตน์

เอก

เจ้าของกิจการ

ประกอบกิจการส่วนตัว

นาย วีรพล ยิ้มสินสมบูรณ์

บอย

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บริลเลี่ยน พาวเวอร์ จำกัด

นาย ไววิทย์ อุทัยเฉลิม

เก่ง

กรรมการและกรรมการบริหาร

บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด(มหาชน)

นาย ภานุพันธ์ ธรรมเภตรารักษ์

โบ๊ท

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พีเอสที โพลีเมอร์ส จำกัด

นางสาว มาริสา แผ่ความดี

สา

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

นางสาว วิรินทร์ญา เลิศพัฒนกิตติ์

โน้ต

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เวรี่ เฟมัส จำกัด

นาย วีระชาติ ศรีบุญมา

วี

อัยการ

สำนักงานอัยการสูงสุด

พล.ต.อ. วุฒิ ลิปตพัลลภ

วุฒิ

อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นางสาว ภัทรียา เลิศเรืองศุภกุล

แอ๊บเปิ้ล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด

นาย ยุคล กำเหนิดแขก

ตะปู

สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5

กรมสรรพสามิต

พล.ต.ต. รณกร   ศุภสมุทร

อุ๊ก

รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นาย วรินทร อวัสดาพร

บอน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทยคิทเช่นมาร์ท จำกัด

ดร. ศกร แสนนิล

ป้อม

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เคเอส ไบโอแมส จำกัด

นางสาว มุนินทร์ธรณ์ จันทร์ศิริรัตน์

นนนี่

กรรมการบริหาร

บริษัท ว่าน ชุน อินเตอร์ จำกัด

นาย รัฐภูมิ โตคงทรัพย์

ฟิล์ม

ประธานที่ปรึกษา

บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด

พล.ต.ท. วัลลภ  ประทุมเมือง

ลภ

อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นายแพทย์ ศิริพงษ์ ถมสุวรรณ

หมอหมู

ผู้อำนวยการ

คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง

พ.ต.อ.ดร. ศิริวัฒน์ ดีพอ

อ้อ

รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นาย พีรยศ รุจิเทศ

พีร์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จำกัด

นาย ภานุ เหลืองรุ่งโรจน์

นุ

Directors

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด

นาง มัทนา มูลจันทร์

ออย

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทสำนักงานกฏหมายดีทีแอลจำกัด

พ.ต.อ. สมชาย  เชยกลิ่น

เชย

อดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นางสาว สุมณฑา สุภาวิมล

เจนนี่

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ชัยสุภาแมนชั่น จำกัด

นาย สุธีร์ เสียงหวาน

พิธีกร-นักแสดง

อิสระ

แอม

แอร์

นาง ยุพดี ชูประภาวรรณ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท กำลังสอง จำกัด

นางสาว ศิรินทรา จงพิพัฒนสุข

กรรมการบริหาร

บริษัท ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (ในเครือ บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด)

เอ๋

ดร. สมมาศ เลิศลักษณ์อรรยา

รองประธานบริหารอาวุโส

บริษัท สมาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ โซโลชั่น จำกัด

เจี๊ยบ

พล.ต.ต. สุริยศักดิ์  อัตวรอนันต์

ผู้บังคับการกองตรวจราชการ 2

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เล็ก

นางสาว ศิริลักษณ์ ทรัพย์สำราญ

ปรายฟ้า

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เพชรไดมอนด์ แคร์ จำกัด

พล.ต.ต. สัมฤทธิ์ ตงเต๊า

เต๊า

ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 8

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นางสาว อาภา ภาวิไล

แม็กกี้

นักแสดง

ช่อง7

พล.ต.ต. อภิชัย ศรีโสภิต

แก้ว

รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นางสาว อัครภิทย์ตา มีชัยวงค์

แอม

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง รีวอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

นางสาว ศิรินันท์​ ศิริธรรม​โชค​สกุล

นาเดียร์

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท พรีนีฟ เฮลท์ จำกัด
ห้องเสื้อ ILYNN modern fashion design

นาย สิทธิกรณ์ อารีวานิช

เอี่ยม

ประธานกรรมการ

บริษัท รอยส์ เซอร์วิส จำกัด

นาย เสฏฐวุฒิ กังสวร

เซฟ​

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ พรจินดา กรุ๊ป จำกัด

พล.ต.ต. อาชยน ไกรทอง

กอล์ฟ

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นางสาว อำนวยพร มณีวรรณ์

กุ้ง

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เดชา แอนด์ ไอบีเอส จำกัด

นางสาว ศชญา เชยสมบัติ

ส้ม

Founder

บริษัท แคน แอนด์ ไคนด์เนส จำกัด

นาย สิทธิพร เทศแจ่ม

นิค

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทนายใกล้ตัว จำกัด

นาย สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ

โต้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต 1

รัฐสภา

ดร.ภญ. อภิชยาภรณ์ ชุณหเวชสกุล

แท็ป

กรรมการ
ประธานกรรมการบริษัท

Well Consulting Group Co., Ltd.
Phalana Wellness Center Co., Ltd.

พ.ต.อ.ดร. อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์

นก

ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

นาย สถาณุ โตอดิเทพย์

อาร์ต

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

นาย สมบัติ ละมุล

บัติ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอส บี เวเคชั่น จำกัด

นาสาว สุภาภรณ์ บุญมาลี

เจนนี่

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท วังบุญมาลีแห่งสรวงสวรรค์

นาง สุรีย์พร ตั้งต่อกิจ

สุ

รองกรรมการผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีกรุงเทพทัวร์

นางสาว อธิตานันท์​ อภิธนทวีพัฒน์

ตุ๊กตา

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เอเชี่ยน อินเทลลีเจนท์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด

นาย สุริชัย บุญเกิด

เอก

ผู้จัดการ

บริษัท ลีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด

นาง อนุชัย สายเกื้อกูล

หมู

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท จี.อี.เอ็นจิเนียริ่ง (1996) จำกัด

พล.ต.ต. อิทธิพล อิทธิสารรณชัย

อิท

รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พ.ต.อ. อุเทน นุ้ยพิน

นุ้ย

รองผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นาย เอกรัช​ เต็งอำนวย

เอก

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ศรีวิศาลเอกภูมิ จำกัด

เปิ้ล

พ.ต.อ. เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์

นายแพทย์ (สบ 5)

หน.กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับ

โรงพยาบาลตำรวจ

นาย โอฬาร ตั้งพานิชดี

แชมป์

นักบิน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

นางสาว เขมจิรา มณีทนาพร

เขม

กรรมการ

บริษัท เอ็ม ทู บี จำกัด

นางสาว นพัชนันต์ นวกิจรังสรรค์

หมิง

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซีร็อคโค่คอฟฟี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นางสาว นงผณี มหาดไทย

จ๊ะ

ศิลปิน นักแสดง

บริษัท อาร์ สยาม จํากัด, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

นาย โอฬาร กลองชิต

โอ

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด

นาย ประพันธ์ ตันติจิบูรณ์

อ๋า

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ศาลาแดง พี แอนด์เอส 2004 จำกัด

บริษัท เอสเตท ซินเนอร์จี จำกัด

©2021 PadaAcademy. All right reserved.

คอนเนคชั่น,สร้าง Connection,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ,หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น,

PADA Academy

ระยะสั้น,หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร,หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
,หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร,หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
คอนเนคชั่น,สร้าง Connection,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ
ผู้บริหารยุคใหม่,เพื่อนตำรวจ
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ,หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น