รุ่นที่ 8

FBI
CSI
S.W.A.T.
Scotland Yard
Gendarmerie
KOBAN