เทรนด์ New Normal ไลฟ์สไตล์หลังโควิด ช่วยติดปีกให้ธุรกิจ

8 เทคนิคสร้าง Storytelling ส่งเสริมแบรนด์ช่วยต่อยอดธุรกิจ

ในยุคปัจจุบันการตลาดออนไลน์มีบทบาทอย่างมากในการทำธุรกิจซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์ตลาดนั้นก็คือ การสื่อสารทางการตลาดผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ซึ่งนั่นก็คือ การเล่าเรื่องอย่างไรให้สามารถช่วยต่อยอดทางธุรกิจได้ หรือเรียกว่า Stroytelling นั่นเอง

จากหนังสือ “How to Communicate Effectively With Anyone, Anywhere: Your Passport to Connecting Globally” เขียนโดย Dan Bullock และ Raul Sanchez ได้แนะนำวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพไว้ ซึ่งวิธีการในหนังสือสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเล่าเรื่องสำหรับกลยุทธ์ทางการตลาดได้ 8 เทคนิค ดังนี้

🔷Monomyth(Hero’s Journey)
เป็นวิธีการเล่าเรื่องจากประสบการณ์ของผู้เล่าจากการออกเดินทางเก็บเกี่ยวสะสมประสบการณ์ จนกระทั่งสามารถนำมาบอกเล่าสร้างความน่าเชื่อถือได้

🔷TheMountain เป็นวิธีการเล่าเรื่องแบบมีการสร้างเรื่องราวให้มีอารมณ์คล้อยตามสร้างความตื่นเต้น ดึงดูดใจให้ติดตาม ก่อนจะหักมุม ซึ่งอาจจะจบแบบ Happy Ending หรือมีดราม่าก็ได้ขึ้นอยู่กับการปูพื้นเรื่อง ก่อนจะถึงบทสรุปให้ผู้ฟังประทับใจในภายหลัง

🔷NestedLoops
เป็นวิธีการเล่าเรื่องแบบโดยมีลีลาสร้างความซับซ้อนมีชั้นเชิง ก่อนจะไปสรุปในตอนท้าย

🔷Sparklines เป็นวิธีการเล่าเรื่องโดยให้ผู้ฟังเกิดความหวังสร้างความตื่นเต้น มักพบได้บ่อยในการเล่าเรื่องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจโดยนำปัญหาทางสังคม ชีวิต หรือธุรกิจมาใช้ในการบอกเล่าเรื่องราว เพื่อกระตุ้นให้ผู้ฟังเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความคิด หรือจิตใจ

🔷InMedias Res เป็นวิธีการเล่าเรื่องราวโดยดึงเนื้อหาที่น่าสนใจขึ้นมาเล่าก่อนเพื่อดึงดูดให้ผู้ฟังสนใจหาคำตอบก่อนจะย้อนกลับไปเล่าในจุดเริ่มต้น หรืออาจใช้วิธีบอกใบ้ซ่อนเงื่อนปมเพื่อให้ชวนติดตาม ก่อนจะไปเฉลยในภายหลังวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้มักเห็นบ่อยในการเขียนนิยายหรือการทำบทละคร

🔷ConvergingIdeas เป็นวิธีการเล่าเรื่องราวเพื่อให้เกิดความแตกต่างทางความคิดที่หลากหลายก่อนที่รวมเป็นโครงสร้างหรือเรื่องราวเดียวกัน เพื่อให้เห็นเรื่องราวของพลังกลุ่มการทำงานร่วมกัน มุมมองที่เห็นตรงกัน โดยเน้นให้เห็นถึงการร่วมมือร่วมใจกัน

🔷FalseStart เป็นวิธีการเล่าเรื่องราวถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเรื่องเพื่อแสดงให้เห็นถึงปัญหา ก่อนจะนำไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหา

🔷PetalStructure เป็นวิธีการเล่าเรื่องราวหลายๆ เรื่อง เป็นกรณีศึกษาก่อนจะเชื่อมโยงหรือผนวกเรื่องราวเป็นแก่นแท้ของใจความสำคัญโดยนำมาเชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุผลและเกิดความประทับใจ

เราก็หวังว่าทั้ง 8 เทคนิคที่นำเสนอนี้สามารถนำไปปรับประยุกต์เพื่อใช้ในการสื่อสารทางการตลาด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจดจำแบรนด์และต่อยอดทางธุรกิจได้ไม่มากก็น้อยนะคะ

#คอนเนคชั่น #การบริหารยุคใหม่ #ผู้บริหารยุคใหม่ #คอร์สอบรมผู้บริหาร

แหล่งอ้างอิง :
https://www.vlearn.world/knowledge/view/61

https://www.page365.net/all-articles/story-telling-for-business

https://norsensus.no/storydown/storytelling-techniques/บทความที่น่าสนใจ

Design by Genius
©2021 PadaAcademy. All right reserved.