บันได 6 ขั้น สร้างแบรนด์ให้ธุรกิจ

บันได 6 ขั้น สร้างแบรนด์ให้ธุรกิจ

หนึ่งข้อสำคัญในการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดไหนที่ทุกธุรกิจต้องคำนึงถึงนั่นก็คือ การสร้างแบรนด์เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นเสมือนเข็มทิศในการดำเนินธุรกิจให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้วันนี้จึงขอนำเสนอขั้นตอนการสร้างแบรนด์ให้กับธุรกิจนั้น มีอะไรบ้าง

บันได 6 ขั้น สร้างแบรนด์ให้ธุรกิจ
🔶การกำหนดพันธกิจนั่นคือ การกำหนดนิยามของแบรนด์ ซึ่งจะส่งไปถึง “พันธกิจ” (Mission)ของธุรกิจ ว่า ธุรกิจของเราเกิดขึ้นมาเพื่อทำอะไร มีรูปแบบอย่างไรมีเป้าหมายอย่างไร ซึ่งจะกลายเป็นทิศทางหรือแนวทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจรวมถึงการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรด้วยซึ่งการกำหนดพันธกิจอาจจะมีข้อเดียวหรือหลายข้อก็ได้

🔶 การรู้จักกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นั่นคือการทำความรู้จักกลุ่มลูกค้าของแบรนด์ โดยการสำรวจข้อมูลของลูกค้า เช่น ช่วงอายุ ไลฟ์สไตล์จังหวัดที่อาศัยอยู่ ฯลฯ เพื่อที่นำข้อมูลมาวิเคราะห์ และวางกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ไปยังกลุ่มลูกค้าได้อย่างถูกต้องและตรงตามเป้าหมาย

🔶การสร้างอัตลักษณ์ตัวตนแบรนด์ นั่นคือการสร้างสรรค์สิ่งที่แตกต่างและโดดเด่นให้กับแบรนด์และสินค้าเหนือกว่าคู่แข่งหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การสร้าง Positioning หรือจุดยืนของแบรนด์และสินค้านั่นเองเพราะความแตกต่างและโดดเด่นจะเป็นที่จดจำของลูกค้าได้ดีกว่า

🔶 การออกแบบบุคลิกของแบรนด์ก็คือ หากเปรียบแบรนด์เป็นคนหนึ่งคน จะออกแบบแบรนด์ให้มีบุคลิกภาพแบบไหนอุปนิสัยอย่างไร สีอะไร มีไลฟ์สไตล์แบบไหน ซึ่งโดยปกติจะมี 5 บุคลิกภาพ ได้แก่
✅ Excitementคือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ชอบความท้าทาย เร้าใจ ตื่นเต้น สนุกสนานร่าเริง มั่นใจ
✅Sincerity คือ กลุ่มธุรกิจบริการและการประกันภัย ที่แสดงถึงความห่วงใย จริงใจ ซื่อสัตย์
✅Sophistication คือ กลุ่มสินค้าเครื่องสำอางหรือแบรนด์แนม ที่สะท้อนถึงความหรูหราเลอค่า ซับซ้อน
✅ Competence  คือกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีและความทันสมัย ที่สะท้อนถึงความฉลาด ก้าวล้ำ ล้ำสมัย เหนือชั้น
✅Ruggedness คือ กลุ่มสินค้าเครื่องจักรกลและเกี่ยวกับการก่อสร้างที่จะสะท้อนถึงความบึกบึน ทนทาน ห้าวหาญ

🔶 การออกแบบโลโก้นั่นคือ การสร้างสรรค์ออกแบบโลโก้ของแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้รูปภาพ ตัวอักษรฟ้อนต์ตัวอักษร สี โทน อัตลักษณ์ของแบรนด์ สไตล์การออกแบบ เพื่อสื่อสารความเป็นแบรนด์อย่างชัดเจนและจดจำได้

🔶 งานดีไซน์ นั่นก็คือ การออกแบบเพื่อสะท้อนความเป็นตัวตนของแบรนด์ออกเป็นรูปธรรมซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถสัมผัสได้ถึงความเป็นแบรนด์และจดจำได้ เช่นชุดยูนิฟอร์มของพนักงาน ภาชนะที่ใช้ บรรจุภัณฑ์สไตล์การตกแต่งร้านหรืออาคารสถานที่ .ทั้ง6 ขั้นตอนที่กล่าวมานี้ ก็คือข้อมูลเบื้องต้นในการสร้างแบรนด์ให้กับธุรกิจ ซึ่งทั้งหมดก็เพื่อการสร้างยอดขายและการสร้างธุรกิจให้มั่นคงและยั่งยืนนั่นเอง

#หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
#คอร์สอบรมผู้บริหาร
#สร้าง Connection

แหล่งอ้างอิง:
https://www.thaibulksms.com/blog/post/5-getting-started-with-branding-in-an-easy-way/
https://sme.krungthai.com/sme/productListAction.action?command=getDetail&cateMenu=KNOWLEDGE&cateId=45&itemId=262 

บทความที่น่าสนใจ

Design by Genius
©2021 PadaAcademy. All right reserved.