เรื่องที่คนไทยต้องรู้เกี่ยวกับวัคซีน "แอสตร้าเซเนก้า"

 

1. ใครเป็นเจ้าของวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า?

  • ผู้เป็นเจ้าของโดยแท้จริง คือ บริษัท แอสตร้าเซเนก้า ผู้ผลิตยาชั้นนำของโลก ที่ประเทศอังกฤษ เป็นผู้ถือลิขสิทธ์ในการสั่งผลิตและจัดจำหน่าย #ใครจะผลิตตามใจตัวเองไม่ได้

 

2. ใครเป็นคนเลือก "สยามไบโอฯ" ในไทยให้เป็นผู้ผลิต?

  •  แอสตร้าเป็นผู้เลือกโรงงานผลิตทั่วโลก และเป็นผู้สั่งผลิต กำหนดราคา / จำนวนการผลิต /กำหนดมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก.... โดยหวังจะกระจายการผลิตเพื่อช่วยให้คนทั่วโลกเข้าถึงวัคซีน

 

3. สยามไบโอไซเอนซ์ คือ?

  • สยามไบโอฯ เป็นบริษัทที่ตั้งโดยในหลวง ร.9 เพื่อเป็นผู้ผลิตยาชีววัตถุ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้รับมาตรฐานระดับสากล ทำให้ประเทศไทยลดการพึ่งพายาจากต่างชาติ เกิดความมั่นคงด้านยาในประเทศ และทำให้คนไทยมีโอกาสเข้าถึงยาในราคาที่ถูกลง

 

4. บทบาทของ Siam Bioscience คืออะไร?

  • จะทำหน้าที่รับจ้างผลิตเท่านั้น และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการผลิตวัคซีนของแอสตร้าเซเนก้า ที่มีมากกว่า    20 แห่งทั่วโลก โดยแอสตร้า ได้เลือกสยามไบโอเป็นฐานการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประเทศไทยและอีก 8 ประเทศในอาเซียน

 

5. ทำไม Siam Bioscience จึงถูกเลือก?

  • แอสตร้าเซเนก้าใช้เทคโนโลยีในการผลิตวัคซีนขั้นสูงใกล้เคียงกับ เทคโนโลยีที่สยามไบโอใช้ในปัจจุบัน รวมทั้งโรงงานได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตระดับสากล อีกทั้งยังมีศักยภาพที่จะรองรับการผลิตวัคซีนป้องกัน โควิดได้ทุกขั้นตอน ซึ่งเป็นโรงงานทีใช้เทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

 

 

6. Siam Bioscience รับทำวัคซีนหวังผลกำไรหรือไม่?

  • สยามไบโอผลิตวัคซีนในช่วงที่มีการระบาดโดยยึดนโยบาย no profit, no loss ซึ่งเป็นนโยบายเดียวกันกับของ    แอสตร้า

 

7. ระยะเวลาในการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ?

  • สยามไบโอ ทำตามขั้นตอนการว่าจ้างและตามกรอบระยะเวลาอย่างเคร่งครัด ในฐานะ “ผู้รับจ้างผลิต”ให้แอสตร้า ปัจจุบันทุกขั้นตอนเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เมื่อส่งมอบวัคซีนให้แอสตร้าแล้ว ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการทำงาน ก่อนที่แอสตร้าจะส่งมอบวัคซีนให้กับรัฐบาลไทยในเดือนมิถุนายนตามข้อตกลงของรัฐบาลและ        แอสตร้า

 

8. คุณภาพของวัคซีนที่ผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์?

  • ปัจจุบันวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า ที่ผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการในยุโรปและสหรัฐอเมริกาแล้ว และ อย. ของไทยแล้ว การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของวัคซีน เป็นไปตามมาตรฐานของแอสตร้าเซนเนก้าที่กำหนดให้ผู้ผลิตจากทั่วโลกอยู่ในคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน

 

9. ใครเป็นผู้กำหนดจำนวนการผลิต?

  •  สยามไบโอไซเอนซ์ เป็นเพียงโรงงานที่รับจ้างผลิต ตามคำสั่งของแอสตร้าเซนเนก้า ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ ดังนั้นจำนวนการผลิตขึ้นอยู่กับแอสตร้าเป็นผู้สั่ง ส่วนประเทศไทยจะสั่งซื้อจำนวนเท่าไหร่นั้น รัฐบาลไทยเป็นผู้ตัด สินใจสั่งซื้อจากแอสตร้า

 

10. การส่งมอบวัคซีน?

  • การส่งมอบวัคซีนเป็นเรื่องระหว่างแอสตร้ากับรัฐบาลไทยตามที่ได้ทำข้อตกลงกันไว้ ทั้งในเรื่องของจำนวนและระยะเวลาการส่งมอบ สยามไบโอฯไม่มีส่วนกับการสั่งซื้อและการกระจายวัคซีน ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาล

 

ที่มา : สายข่าวสุขภาพ

©2021 PadaAcademy. All right reserved.

คอนเนคชั่น,สร้าง Connection,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ,หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น,

PADA Academy

ระยะสั้น,หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร,หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
,หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร,หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
คอนเนคชั่น,สร้าง Connection,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ
ผู้บริหารยุคใหม่,เพื่อนตำรวจ
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ,หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น