หลักสูตร PADA X เป็นการรวมตัวกันของนักธุรกิจ 48 คนที่คัดเลือกจากธุรกิจหลากหลายสาขาที่สามารถ เกื้อหนุนกัน เพื่อร่วมกันรังสรรค์ไอเดีย กลยุทธ์ และโมเดลธุรกิจใหม่ที่ตอบโจทย์การแข่งขันธุรกิจในยุค Next Normal โดยมีกูรูผู้มากความรู้และประสบการณ์เคียงข้าง พร้อมที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จอย่างภาคภูมิ

เพราะเรารู้ว่า …

ความรู้ + เครือข่าย  = ความพร้อม
ความพร้อม + โอกาส = ความสำเร็จ

เราจึงคัดสรรความรู้และเครือข่ายเพื่อสร้างพลังแห่งความพร้อม ก่อนที่จะร่วมกันแสวงหาโอกาสในยุค next normal เพื่อความสำเร็จของสมาชิกทุกคน ผ่านกิจกรรมการแข่งขันประกวดโมเดลธุรกิจที่ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน โดยใช้เวลาเพียงแค่ 6 สัปดาห์เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้พบกับคณะกรรมการและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพผ่านกิจกรรมเรียนรู้แบบ OMO (Online Merge Offline) ที่ออกแบบมาอย่างดี

กิจกรรมออนไลน์ทาง Zoom Application โดยการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ และกิจกรรมที่มี mentor และ moderator ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด

กิจกรรมออฟไลน์ในการสร้าง business network และ business matching รวมทั้ง business pitching ในการประกวด Business Model ที่มีคณะกรรมการให้ข้อแนะนำ และมีนักลงทุน สนับสนุน ทุนดำเนินการเพิ่มเติมด้วยกิจกรรมสนทนาให้คำปรึกษาธุรกิจเพื่อการเติมเต็มความมั่นใจของผู้ร่วมโครงการทุกคน

สิ่งที่คุณจะได้รับจาก PADA X หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

● ร่วมเป็นเครือข่ายมิตรภาพของนักธุรกิจชั้นนำ หลากหลายสาขา
● จับคู่ธุรกิจและการช่วยเหลือเกื้อกูลทางธุรกิจในระยะยาว
● เรียนรู้ Business Trend พร้อมโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
● ฝึกฝนการคิดเชิงกลยุทธ์และการสร้างโมเดลธุรกิจที่ตอบโจทย์ในยุค Next Normal

คุณสมบัติ

● ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการธุรกิจ
● ผู้มีโครงการเริ่มต้นธุรกิจ หรือกำลังจะขยายธุรกิจ
● ทายาทธุรกิจ
● ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายหรือกำกับดูแลภาครัฐ
● นักวิชาการ
● ผู้สนใจทั่วไป

"แค่ได้รู้จักกัน ก็คุ้มแล้ว"

SPEAKER

คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ (หมู)

CEO & Co-Founder
Ookbee Co., Ltd.

ดร.กิตติโชค นิธิเสถียร (เคนนี่)

อาจารย์ประจำ หลักสูตร
Stamford International University

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง

รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ : NIA

ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ (โซอี้)

ที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล
Managing Director, Digital Shortcut Co., Ltd.

คุณสุหรรษา จารุรัตนา (เอด้า)

Co-Founder and CEO of ARTISTSM
The Art & Design Firm and Artist management

Design by Genius
©2021 PadaAcademy. All right reserved.