หลักสูตร MBA ช่วยให้อาชีพของคุณก้าวหน้า

หากคุณต้องการก้าวขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร การเรียนหลักสูตร MBA เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เนื่องจากหลักสูตร MBA ช่วยเพิ่มทักษะทางธุรกิจเพื่อให้คุณได้ไปใช้ในการทำงาน เช่น ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และทักษะกรเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นทักษะที่เหมาะสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร

 

หลักสูตร MBA ทำให้คุณได้เจอคนมากมาย

เมื่อคุณนั่งตำแหน่งผู้บริหาร คนที่คุณรู้จักจะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากกว่าความรู้ที่คุณมี หลาย ๆ คนที่เรียนหลักสูตร MBA ไม่ได้เน้นที่การหาความรู้ แต่เรียนเพื่อให้ได้รู้จักคนที่มีประสบการณ์และมีตำแหน่งสูง ๆ นอกจากนี้หลักสูตร MBA ยังมีส่วนของการฝึกงาน ทำให้คุณได้มีโอกาสเข้าไปฝึกงานในองค์กรที่คุณสนใจ

 

เงินเดือนของผู้ที่จบหลักสูตร MBA ค่อนข้างสูง

คนที่เรียนจบหลักสูตร MBA มีรายได้เฉลี่ยค่อยข้างสูง หรืออาจจะมากกว่าสองเท่าของคนที่จบสาขาอื่น ๆ นอกจากนี้บริษัทท็อป 5 ยังให้เงินเดือนผู้ที่จบหลักสูตร MBA สูงกว่าสาขาอื่น เช่น สายการเงิน, สายบริการสุขภาพ, สายเทคโนโลยี เป็นต้น

 

หลักสูตร MBA เหมาะกับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงานหรือมองหาโอกาสทางธุรกิจ

นักเรียนหลาย ๆ คนที่ต้องการจะเปลี่ยนสายงานมักลงเรียนหลักสูตร MBA เพื่อเป็นการเตรียมความรู้เฉพาะด้านก่อนที่จะเข้าไปทำงาน อีกทั้งยังเหมาะกับผู้ที่เปลี่ยนตำแหน่งในการทำงานได้เช่นเดียวกัน

 

การเรียนหลักสูตร MBA เป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถ

หลักสูตร MBA แตกต่างจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี เนื่องจากหลักสูตรปริญญาตรีมักเน้นที่การท่องจำทฤษฎีและหลักการรวมถึงเน้นที่การสอบอีกด้วย แต่หลักสูตร MBA เน้นที่การศึกษาจากกรณีศึกษาและงานที่ได้รับมอบหมายมา เรียกได้ว่าเน้นการปฏิบัติมากกว่า เมื่อคุณพบกับอุปสรรคระหว่างการเรียนหลักสูตร MBA คุณต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบเดียวกับนักธุรกิจมืออาชีพ ไม่ใช่คิดแบบการเป็นนักเรียน เพราะหลักสูตร MBA ฝึกให้ผู้เรียนเป็นมืออาชีพอย่างสมบูรณ์แบบ

 

สรุป

หลักสูตร MBA แต่ละที่ล้วนมีความแตกต่างกัน ดังนั้นหากคุณมีความตั้งใจที่จะเรียนหลักสูตร MBA เพื่อหาความรู้ ประสบการณ์ และคอนเนคชั่น ควรเลือกเรียนจากสถาบันหรือหลักสูตรดี ๆ เพราะการเรียนหลักสูตร MBA ไม่ใช่เพียงแค่การเรียนจากทฤษฎี คุณจึงต้องหาสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ดี รวมทั้งอาจารย์ที่มีประสบการณ์ที่จะช่วยสนับสนุนให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างที่ต้องการ

เหตุผลที่คุณควรเรียนหลักสูตร MBA ในปี 2564 นี้?​

บางคนเมื่อมีประสบการณ์การทำงานมาหลายปีแล้ว อาจจะอยากลงเรียนหลักสูตรสำหรับผู้บริหารหรือ MBA (Master of Business Administration)  เพื่อหาประสบการณ์เพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบันนี้วงการธุรกิจมีการแข่งขันกันมากขึ้น การเรียนหลักสูตร MBA จะช่วยให้คุณได้ฝึกทักษะและได้ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน อีกทั้งคนที่ผ่านหลักสูตร MBA มายังเป็นที่ต้องการของนายจ้างอีกด้วย

 

แต่ก่อนที่จะตัดสินใจเรียนหลักสูตร MBA คุณต้องวางแผนเรื่องการเงิน เวลา และต้องมีความมุ่งมั่นในการเรียนเพื่อให้เรียนหลักสูตรนี้ได้อย่างประสบความสำเร็จ หากจะถามว่า “เรียนหลักสูตร MBA แล้วคุ้มค่าไหม?” มาดูเหตุผลประกอบการตัดสินใจกันก่อนครับ

©2021 PadaAcademy. All right reserved.

คอนเนคชั่น,สร้าง Connection,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ,หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น,

PADA Academy

ระยะสั้น,หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร,หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
,หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร,หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
คอนเนคชั่น,สร้าง Connection,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ
ผู้บริหารยุคใหม่,เพื่อนตำรวจ
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ,หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น