ค่าธรรมเนียม: 120,000 บาท/ท่าน (ราคานี้ไม่รวม VAT)

หลักสูตรการสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ส่วนบุคคลในยุคดิจิทัล​

ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม

ค่าธรรมเนียม: 120,000 บาท/ท่าน

(ราคานี้ไม่รวม VAT)

©2021 PadaAcademy. All right reserved.

คอนเนคชั่น,สร้าง Connection,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ,หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น,

PADA Academy

ระยะสั้น,หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร,หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
,หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร,หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
คอนเนคชั่น,สร้าง Connection,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ
ผู้บริหารยุคใหม่,เพื่อนตำรวจ
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ,หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น