ค่าธรรมเนียม: 120,000 บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 8,400 บาท รวมเป็น 128,400 บาท​

หลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัลรุ่นที่ 7​

ค่าธรรมเนียม: 120,000 บาท

บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 8,400 บาท

รวมเป็น 128,400 บาท​

"ในยุคที่โลกหมุนไปอย่างรวดเร็ว หากเราหยุดอยู่กับที่ ก็เท่ากับว่าเรานั้นกำลังถอยหลังไปโดยปริยาย"​

พล.ต.ท.รัษฎากร ยิ่งยง (แก้ว)

©2021 PadaAcademy. All right reserved.

คอนเนคชั่น,สร้าง Connection,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ,หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น,

PADA Academy

ระยะสั้น,หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร,หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
,หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร,หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
คอนเนคชั่น,สร้าง Connection,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ
ผู้บริหารยุคใหม่,เพื่อนตำรวจ
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ,หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น