ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร
การบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 8

Click ดูรายชื่อ

PADA คืออะไร?

PADA คือหลักสูตรการอบรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความพร้อมของผู้บริหารต่อการเปลี่ยนแปลง
ในยุค digital disruption โดยมีชื่อในภาษาไทยว่า หลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล และมีชื่อ
ภาษาอังกฤษว่า Police Administration in Digital Age ใช้ชื่อย่อว่า"PADA"

PADA เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับผู้บริหารผู้นำองค์กร ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบวิชาชีพ
นักวิชาการ สื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไปเพื่อเรียนรู้และปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในยุค
ดิจิทัล ซึ่งจะส่งผลให้ความรู้เทคโนโลยี และวิถีเดิมๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป จำเป็นที่ผู้บริหารทุกคน
ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา ทั้งด้าน Mindset, skillset, และ toolset

PADA หลักสูตรแห่งความคุ้มค่าที่ส่งมอบประสบการณ์ทั้งไอเดียและความรู้ที่ล้ำสมัยด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลจากวิทยากรชั้นนำผู้รู้ลึกรู้จริงสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้พร้อมร่วมเป็นเครือข่ายผู้บริหารที่มี
ชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายประทับใจ น่าจดจำ ดังวลีที่ว่า

“เนื้อหาเด่น เครือข่ายดี ปาร์ตี้โดนใจ”

PADA เป็นหลักสูตรยอดนิยมของบรรดานักธุรกิจผู้บริหารงานภาครัฐและเอกชนนักการเมือง และ
ศิลปิน นักร้อง นักแสดงและผู้นำยุคใหม่ที่พร้อมจะเผชิญกับพายุดิสรัปชันที่ถาโถมเข้ามาในขณะนี้

ทำไม Stamford International University

จึงร่วมลงนาม MOU กับ PADA Academy  ความพิเศษของหลักสูตร PADA 9 และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

✅รุ่นแรก! ที่ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับ Certificate ร่วมจาก Stamford InternationalUniversity และ PADA Academy

✅ได้รับ 3 หน่วยกิตภาควิชาบริหารธุรกิจ (MBA)
จาก Stamford InternationalUniversity
(เฉพาะผู้ที่เรียนครบถ้วนตามเงื่อนไข)

รายละเอียด PADA 9

☑️ อบรมทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 - 18.00 น.
☑️ ระยะเวลา 16 สัปดาห์ รวม 80 ชั่วโมง
☑️ สถานที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่, กรุงเทพฯ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
(2) อายุระหว่าง 30 ปีขึ้นไป
(3) เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักวิชาการ นักการเมือง สื่อมวลชน ผู้นำความคิดทางสังคม และผู้สนใจทั่วไป
(4) เป็นบุคคลที่คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาเห็นเป็นการสมควร

Schedule PADA 9

พบเหล่าวิทยากรชื่อดัง! ผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตัวจริง

Speaker in PADA

เครือข่ายศิษย์เก่า PADA

นายตำรวจระดับสูง

มาสัมผัสประสบการณ์อันแสนล้ำค่าที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนและร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของเครือข่ายแห่งความสำเร็จ กับ PADA 9 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้

ลงทะเบียน คลิก!

PADA COURSE

"It is not the strongest of the species that survives, nor the most
intelligent, but rather the one most adaptable to change."​

Let's make the digital world a safer place

Design by Genius
©2021 PadaAcademy. All right reserved.