OUR
MISSIONS​

หลักสูตร PADA  Brand ID  : Creating Personal Brand Identity in the Digital Age

โดยสถาบัน PADA เรียนรู้จากตัวจริง ทดลองทำจริง ดึงอัตลักษณ์ส่วนบุคคลมาสร้างแบรนด์ให้แข็งเกร่งบนโลกยุคดิจิทัลได้จริงในระยะเวลาเพียง 12 สัปดาห์​

การอบรมเน้นประสบการการณ์จริง Experiential Learning จากตัวจริงที่เป็นผู้นำแถวหน้าในประเทศจากหลากหลายอาชีพ เน้น Workshop-driven, เพื่อให้ผู้อบรมสามารถลงมือทำได้ทันทีหลังคลาสเรียน​

เป้าหมายของหลักสูตร ผู้อบรมสามารถดึงอัตลักษณ์แบรนด์ส่วนบุคคล ใช้เครื่องมือที่ได้ไป สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ตัวคุณและองค์กร ผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนแบบก้าวกระโดดและเป็นผู้นำในโลกยุคดิจิทัล ​

PADA  Brand ID  แตกต่างจากหลักสูตรอื่น​

  • วิทยากรระดับแถวหน้าหลากหลายวงการทั้ง CEO เอกชน กูรูการตลาดดิจิทัล ผู้บริหารสื่อใหญ่
  • เน้นการอบรมแบบ How To วิธีคิค วิธีทำ Personal Brand Identity เป็นขั้นตอน
  • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน PADA ที่มีผู้สมาชิกระดับCEO ผู้บริหาร ผู้นำทุกองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมรวมกว่า 800 คนซึ่งเป็นเครือข่ายที่แข็งแกร่ง​

Speakers แถวหน้าบนโลกดิจิทัล อาทิเช่น

ปรเมศวร์ มินศิริ ผู้บริหารเว็บไซต์กระปุกดอมคอม

(ป้อม) ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ  กรรมการผุ้จัดการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ บริษัท TARAD.com, ผู้ก่อตั้งและอดีตนายกสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ. บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ผู้บริหารแพลตฟอร์ม “77ข่าวเด็ด”

รศ.ดร.ภคพล อนุฤทธิ์ หนึ่งในนักวิชาการไทยจำนวนเพียงไม่กี่คนที่เป็นสมาชิกเครือข่าย สถาบัน เพื่อกลยุทธ์และการแข่งขัน (MOC Network, Institute for Startegy & Competitiveness) วิทยาลัยธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด (Harvard Business School) แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรที่คัดเลือกนักคิดรุ่นใหม่มาเข้ารับการอบรม แผนการพัฒนาเศรษฐกิจโลก 

พยุงศักดิ์ เสริมสันติวาณิช (ยุง) โปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์กว่า 16 ปีที่บริษัท GMM แกรมมี่ CONSULT ให้หลายธุรกิจในการทํา MARKETING ONLINE และเจ้าของคลิป 22 ล้านยอดวิว ภายใน 7 วัน

พเนิน อัศววิภาส  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วันบิต แมทเทอร์ จำกัด.ผู้ร่วมก่อตั้ง Wisesight สตาร์ทอัพไทยด้าน  Marketing technology (Martech) ซึ่งปัจจุบันมีพาร์ทเนอร์ถึง 21 ประเทศ

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing และ Change Management

ทอปัด สุบรรณรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บจ. ไทยแอร์เอเชีย

ประภัสสร ธุรนิกร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและบุคลิกภาพ สถาบันพัฒนาบุคคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต พาวเวอร์

เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร (เคนโด้) ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์TNN อดีตผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ GMM อดีตรองบรรณาธิการบริหารข่าวช่อง GMM25 

(แยม) ฐปนีย์ เอียดศรีไชย คนข่าวตัวจริง ผู้ก่อตั้ง The Reporters สำนักข่าวอิสระบนสื่อออนไลน์

อภิศิลป์  ตรุงกานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้ง และ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี พันทิป ดอทคอม

ดร.พลภฤต เรืองจรัส กรรมการสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อดีตผู้อำนวยการ ฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 /รองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ TNN ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤตบนสื่อออนไลน์

ที่มาของหลักสูตร

     ความสำเร็จของหลักสูตรPADA Course การบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล (Police Administration in Digital Age) ที่สามารถตอบโจทย์การสร้างโอกาสท่ามกลางอุปสรรคในโลกดิจิทัล ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และยากจะคาดเดา จึงทำให้ผู้เข้าเรียนหลักสูตรซึ่งมีทั้งผู้บริหารระดับสูงภาครัฐและภาคเอกชน ผู้นำสังคม ศิลปิน นักแสดง สื่อมวลชน และผู้สนใจการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงและบอกต่อกันรุ่นต่อรุ่น จนกลายเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง ปัจจุบัน PADA Course ได้ดำเนินการต่อเนื่องถึงรุ่นที่ 6 มีเครือข่ายผู้เรียนที่มีศักยภาพมากกว่า 800 คน​

     ในปี 2564 สถาบัน PADA ได้ขยายหลักสูตร PADA DEEP เพื่อเจาะลึกในด้านเทคนิค การสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ส่วนบุคคลในยุคดิจิทัล  Creating Personal Brand Identity in the Digital Age  หรือ (PADA Brand ID. )  เพราะโลกปัจจุบันผู้บริหาร  ผู้นำองค์กร จำเป็นต้องสื่อสารให้ทรงพลังเพื่อสร้างความโดดเด่นและแตกต่างให้คนจดจำ เพราะการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลให้เป็นที่รู้จักย่อมส่งผลต่อการสร้างเอกลักษณ์แบรนด์สินค้าหรือองค์กร ให้เป็นที่รู้จักและสร้างความน่าเชื่อถือไปด้วยได้ หลักสูตร PADA Brand ID.  คัดเลือกวิทยากรที่ประสบความสำเร็จในการสร้าง Personal Brand ที่จะมาแนะเทคนิคการดึงอัตลักษณ์แบรนด์ส่วนบุคคล   เทคนิคการใช้ข้อมูลสร้างการสื่อสารกับโลกออนไลน์  เทคนิคการใช้ช่องทางออนไลน์สื่อสารตัวตนให้ทรงประสิทธิภาพ ทั้งหมดนำไปสู่การมีตัวตนบนโลกดิจิทัลที่ไร้พรมแดน และสามารถต่อยอดการทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จ โดยวิทยากรมีลักษณะความเป็นโค้ช (coach) มากกว่าเป็นผู้บรรยาย (lecturer) ที่สามารถตอบคำถามเชิงลึกและให้สูตรสำเร็จได้(Solution) สามารถนำไปใช้ได้จริง 

ภาพลักษณ์ที่ดีของผู้บริหาร  คือ ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร”​

     หลักสูตร PADA Brand ID ได้ออกแบบมาสำหรับผู้บริหารระดับสูงทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ  ภาคสังคม ศิลปิน นักแสดง สื่อมวลชน และผู้สนใจการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ที่ต้องการสร้างอัตลักษณ์ Identity จนกลายเป็น Personal Brand  ให้แข็งแกร่ง มีตัวตนบนพื้นที่ดิจิทัล ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรจะได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในด้านความถนัดและวิชาชีพของตัวเอง ทั้งในสื่อออนไลน์และสื่อออฟไลน์ 

 ใครคือผู้เข้าอบรม 

• ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ

• ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรธุรกิจ หรือเจ้าของธุรกิจ

• นักวิชาการ

• นักการเมือง

• สื่อมวลชน

• ภาคประชาสังคม

• ศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง นักกีฬา

• ผู้มีชื่อเสียงในสังคม

• ผู้นำความคิดของสังคม

• ผู้สนใจการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลทั่วไป

****หมายเหตุ: ตารางข้างต้นนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​****

 ทำไมต้องเข้าฝึกอบรม

• เพื่อเรียนรู้และรับมือได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม (disruptive change) ในยุคดิจิทัล

• เพื่อเรียนรู้การสร้าง อัตลักษณ์ แบรนด์ส่วนบุคคล    ( Personal Brand Identity) ในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง และรวดเร็ว (disruptive change)

• เพื่อเรียนรู้เครื่องมือออนไลน์และเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิชาที่ฝึกอบรม 10 หัวข้อ 

1. Essential of Communication in Digital Age   เรียนให้รู้เรื่องสำคัญของการสื่อสารในยุคดิจิทัล

2. Essential of Traditional and Digital Marketing มองให้ไกลหลอมรวมการตลาดแบบดั้งเดิมเข้ากับการตลาดิจิทัล

3. Building Digital Brand Identity   เรียนรู้เทคนิคดึงอัตลักษณ์ตัวตนเป็นแบรนด์ส่วนบุคคลบนโลกดิจิทัล

4. Digital Marketing Strategies for Corporate and Product Brands   รู้ลึกกลยุทธ์การใช้

Personal Brand  Identity ผ่านการตลาดดิจิทัลที่จะเปลี่ยนคนแปลกหน้าให้เป็นแฟนพันธุ์แท้ของคุณและองค์กร

5. Consumer Behavior and Digital Media: Insights and Analytics   

เจาะลึกเทคนิคการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเข้าไปนั่งในใจลูกค้า

6. Building Personal Brand in Digital Era   พบตัวจริงเสียงจริงบุคคลที่ทรงอิทธิพลในโซเชียล

เจาะลึกเทคนิคการมีตัวตนบนโลกดิจิทัล

7. Storytelling through Digital Media    เล่าเรื่องให้ปัง ไม่พังบนโซเชียล เรียนรู้เทคนิคการปั้น

เรื่องเล่าเพื่อเล่าเรื่องทีละขั้นจากผู้ทรงอิทธิพลบนโลกดิจิทัล

8. Using Data-Driven Marketing for Personal Branding  เรียนรู้เทคนิคการสร้างแผนการตลาด

แบบก้าวกระโดด คาดการณ์ทิศทางการตลาดได้แม่นยำ จากข้อมูลกลุ่มลูกค้าบนโลกดิจิทัล  

9. Using Social Media for Crisis Communication   เรียนรู้เทคนิคการจัดการกับวิกฤตการสื่อสารออนไลน์

อย่างเป็นระบบไม่ให้ตกเป็นเหยื่อสังคมโซเชียลดราม่า

10.   Building CEO Branding via Social Media   เรียนรู้การเป็น CEO ที่โลกจดจำพาแบรนด์องค์กร/ผลิตภัณฑ์

ให้เป็นที่รู้จัก ต้องเลือกใช้ช่องทางสื่อออนไลน์เป็น

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสร้างอัตลักษณ์ แบรนด์ส่วนบุคคล Personal Brand Identity

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ในการสร้างอัตลักษณ์แบรนด์ส่วนบุคคล( Personal Brand Identity) ไปใช้ประโยชน์อย่างมั่นใจ ไม่ให้พลาดโอกาสในการพัฒนาตัวเอง  องค์กร และธุรกิจ ในยุคดิจิทัล

3. ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าเป็นเครือข่ายผู้เรียนของสถาบัน PADA ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 800 คน สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้นำองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ศิลปิน ผู้มีชื่อเสียงในสังคม กลายเป็นครอบครัว PADA ที่พร้อมสนับสนุนกันและกัน

เหมาะสำหรับ

1. CEO/ผู้บริหารองค์กรและผู้นำที่ต้องการสร้าง Personal Brand Identity
2. เจ้าของกิจการและผู้สืบทอดธุรกิจรุ่นใหม่ที่ต้องการสื่อสารตัวตนและกิจการในยุคดิจิทัลที่ต้องการเร่ง
สปีดการเปลี่ยนแปลงและขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด
3️.ผู้ที่สนใจการสร้าง Personal Brand Identity เพื่อให้ตัวเองและองค์กรเปลี่ยนแปลงผ่านดิจิทัล (Digital Transformation) และการสร้างนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation/Open Innovation)​

* ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีมาก่อน
* มั่นใจได้เรื่องความปลอดภัย ด้วยมาตรการป้องกันโรคที่ได้มาตรฐาน
* รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 8 มีนาคม 2564
* เปิดอบรมวันที่ 26 มีนาคม – 25 มิถุนายน 2564
* อบรมทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 - 18.00 น.
* สถานที่: โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
* ค่าธรรมเนียม: 120,000 บาท/ท่าน (ราคานี้ไม่รวม VAT)

ที่มาของหลักสูตร

* ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีมาก่อน
* มั่นใจได้เรื่องความปลอดภัย ด้วยมาตรการป้องกันโรคที่

ได้มาตรฐาน
* รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 8 มีนาคม 2564
* เปิดอบรมวันที่ 26 มีนาคม – 26 มิถุนายน 2564
* อบรมทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 - 18.00 น.
* สถานที่: โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
* ค่าธรรมเนียม: 120,000 บาท/ท่าน (ราคานี้ไม่รวม VAT)

ปรเมศวร์ มินศิริ ผู้บริหารเว็บไซต์กระปุกดอมคอม

(ป้อม) ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ  กรรมการผุ้จัดการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ บริษัท TARAD.com,

ผู้ก่อตั้งและอดีตนายกสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ. บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ผู้บริหารแพลตฟอร์ม “77ข่าวเด็ด”

รศ.ดร.ภคพล อนุฤทธิ์ หนึ่งในนักวิชาการไทยจำนวนเพียงไม่กี่คนที่เป็นสมาชิกเครือข่าย สถาบัน เพื่อกลยุทธ์และการแข่งขัน (MOC Network, Institute for Startegy & Competitiveness) วิทยาลัยธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด (Harvard Business School) แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรที่คัดเลือกนักคิดรุ่นใหม่มาเข้ารับการอบรม แผนการพัฒนาเศรษฐกิจโลก 

พยุงศักดิ์ เสริมสันติวาณิช (ยุง) โปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์กว่า 16 ปีที่บริษัท GMM แกรมมี่ CONSULT ให้หลายธุรกิจในการทํา MARKETING ONLINE และเจ้าของคลิป 22 ล้านยอดวิว ภายใน 7 วัน

พเนิน อัศววิภาส  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วันบิต แมทเทอร์ จำกัด.ผู้ร่วมก่อตั้ง Wisesight สตาร์ทอัพไทยด้าน  Marketing technology (Martech) ซึ่งปัจจุบันมีพาร์ทเนอร์ถึง 21 ประเทศ

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing และ Change Management

ทอปัด สุบรรณรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บจ. ไทยแอร์เอเชีย

ประภัสสร ธุรนิกร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและบุคลิกภาพ สถาบันพัฒนาบุคคลิกภาพ

จอห์น โรเบิร์ต พาวเวอร์

เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร (เคนโด้) ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์TNN อดีตผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ GMM อดีตรองบรรณาธิการบริหารข่าวช่อง GMM25 

(แยม) ฐปนีย์ เอียดศรีไชย คนข่าวตัวจริง ผู้ก่อตั้ง The Reporters สำนักข่าวอิสระบนสื่อออนไลน์

อภิศิลป์  ตรุงกานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้ง และ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี พันทิป ดอทคอม

ดร.พลภฤต เรืองจรัส กรรมการสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อดีตผู้อำนวยการ ฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 /รองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ TNN

ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤตบนสื่อออนไลน์

©2021 PadaAcademy. All right reserved.

คอนเนคชั่น,สร้าง Connection,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ,หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น,

PADA Academy

ระยะสั้น,หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร,หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
,หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร,หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
คอนเนคชั่น,สร้าง Connection,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ
ผู้บริหารยุคใหม่,เพื่อนตำรวจ
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ,หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น