เอ่ยด้วยประโยคด้านบน จัดเป็นคำที่สามารถใช้ได้อย่างดี สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจ และอยากจะประสบความเร็จอย่างรวดเร็ว

 

               "คอนเน็คชั่น" สำหรับในการทำธุรกิจนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คุณทำธุรกิจได้ง่ายขึ้น เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และสามารถขยายธุรกิจออกไปได้อย่างรวดเร็ว

 

              ในปัจจุบันต้องยอมรับว่า เป็นยุคของคอนเนคชั่นอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทย หรือต่างประเทศ ไม่ได้สำคัญว่าคุณทำอะไรเป็นเท่านั้น แต่สำคัญว่าคุณรู้จักใคร และใครรู้จักคุณด้วย การมีคอนเนคชั่นที่ดี จะเพิ่มโอกาสให้คุณต่อยอด ในสิ่งที่คุณกำลังทำได้ง่ายขึ้น ทำให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จได้เร็ว และมั่นคงกว่าคนอื่น

 

             ถ้าธุรกิจเปรียบเสมือนต้นไม้ คอนเนคชั่น หรือเครือข่ายทางธุรกิจก็ไม่ต่างอะไรจากรากของต้นไม้ การบริหารจัดการที่ดีนั้นเป็นเพียงรากแก้วที่ให้ความมั่นคง สังเกตว่าพายุแรงๆ มาต้นไม้ที่ล้มส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ที่ล้อมมาลงเป็นต้นใหญ่ๆ ต้นไม้นั้นถูกตัดรากแก้วออกไป แต่รากแก้วเพียงเส้นเดียวไม่ทำให้ต้นไม้เกิดความมั่นคงด้านน้ำและอาหารได้ รากแขนงที่แตกสาขาออกไปและยังมีรากฝอยแยกย่อยออกไปอีกต่างหากที่ทำให้ต้นไม้ใหญ่มีน้ำและแร่ธาตุหล่อเลี้ยงได้ ด้วยความที่แผ่กระจายออกไปยังพื้นที่กว้างใหญ่ย่อมไม่พลาดโอกาสเจอแหล่งน้ำแหล่งอาหาร

 

             ธุรกิจก็เหมือนกัน ต้องการคอนเนคชั่น ต้องการเครือข่ายเพื่อลดความเสี่ยง และประคับประคองกันไปให้รอดเมื่อเกิดวิกฤติ คอนเนคชั่น ไม่ใช่ส่วนประกอบที่เสริมเข้ามาจากการทำธุรกิจ แต่เป็นสิ่งจำเป็นของเจ้าของกิจการทุกคนที่จะต้องมีและสร้างให้เกิดขึ้น คอนเนคชั่น ทางธุรกิจหมายถึงโอกาส และการที่กิจการของคุณนั้นได้เป็นที่รู้จักคอนเนคชั่น ทางธุรกิจ มีบทบาทมากตั้งแต่เริ่มเปิดกิจการ และมีความสำคัญเทียบเท่ากับการบริหารจัดการที่ดี ยิ่งมีคอนเนคชั่นมากเท่าไร หมายถึงคุณมีตัวเลือก มีทางออกสำหรับเรื่องต่างๆ ปัญหาต่างๆ มากขึ้น ไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับใครเพียงแค่ไม่กี่คน อำนาจในการต่อรองของคุณเพิ่มขึ้นเช่นกัน 

 

ประโยชน์ของคอนเนคชั่นต่อธุรกิจ

             - การเแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีตัวอย่างหรือกรณีศึกษาให้เรียนรู้จำนวนมาก ช่วยในการต่อยอดธุรกิจ พัฒนาธุรกิจ และแก้  ปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ลุล่วงได้

              - เครือข่ายความร่วมมือ ยิ่งเครือข่ายขยายกว้างขึ้น ก็ยิ่งมีพลังในด้านต่างๆ ทางธุรกิจเพิ่มขึ้น สามารถสร้างความแข็งแกร่งและยั่งยืนทางธุรกิจได้

             - ทางเลือกทางธุรกิจ คอนเนคชั่นที่มากขึ้น จะเห็นช่องโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น สามารถอาจมีการขยายขนาด แลกไลน์ เริ่ม

ธุรกิจใหม่

              - เพิ่มศักยภาพทางการตลาดและพันธมิตรทางธุรกิจมากขึ้น คอนเนคชั่นยังเป็นที่มาของช่องทางการตลาดและพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลายด้วย

 

             ที่สำคัญหลักสูตร  PADA Course  สามารถช่วยให้คุณมีคอนเนคชั่นที่ดี เพราะเรารวบรวมผู้คนจากหลากหลายสาขาอาชีพมาให้ความรู้ เพื่อสร้าง คอนเนคชั่น ให้กับผู้เข้ารับการอบรม

 

มาเป็นครอบครัวกับเราใน PADA 7 สิครับ 

คอนเนคชั่นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง​

                          เอ่ยด้วยประโยคด้านบน จัดเป็นคำที่สามารถใช้ได้อย่างดี สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจ และอยากจะประสบความเร็จอย่างรวดเร็ว

 

                  "คอนเน็คชั่น" สำหรับในการทำธุรกิจนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คุณทำธุรกิจได้ง่ายขึ้น เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และสามารถขยายธุรกิจออกไปได้อย่างรวดเร็ว

 

                   ในปัจจุบันต้องยอมรับว่า เป็นยุคของคอนเนคชั่นอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทย หรือต่างประเทศ ไม่ได้สำคัญว่าคุณทำอะไรเป็นเท่านั้น แต่สำคัญว่าคุณรู้จักใคร และใครรู้จักคุณด้วย การมีคอนเนคชั่นที่ดี จะเพิ่มโอกาสให้คุณต่อยอด ในสิ่งที่คุณกำลังทำได้ง่ายขึ้น ทำให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จได้เร็ว และมั่นคงกว่าคนอื่น

 

                    ถ้าธุรกิจเปรียบเสมือนต้นไม้ คอนเนคชั่น หรือเครือข่ายทางธุรกิจก็ไม่ต่างอะไรจากรากของต้นไม้ การบริหารจัดการที่ดีนั้นเป็นเพียงรากแก้วที่ให้ความมั่นคง สังเกตว่าพายุแรงๆ มาต้นไม้ที่ล้มส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ที่ล้อมมาลงเป็นต้นใหญ่ๆ ต้นไม้นั้นถูกตัดรากแก้วออกไป แต่รากแก้วเพียงเส้นเดียวไม่ทำให้ต้นไม้เกิดความมั่นคงด้านน้ำและอาหารได้ รากแขนงที่แตกสาขาออกไปและยังมีรากฝอยแยกย่อยออกไปอีกต่างหากที่ทำให้ต้นไม้ใหญ่มีน้ำและแร่ธาตุหล่อเลี้ยงได้ ด้วยความที่แผ่กระจายออกไปยังพื้นที่กว้างใหญ่ย่อมไม่พลาดโอกาสเจอแหล่งน้ำแหล่งอาหาร

 

                 ธุรกิจก็เหมือนกัน ต้องการคอนเนคชั่น ต้องการเครือข่ายเพื่อลดความเสี่ยง และประคับประคองกันไปให้รอดเมื่อเกิดวิกฤติ คอนเนคชั่น ไม่ใช่ส่วนประกอบที่เสริมเข้ามาจากการทำธุรกิจ แต่เป็นสิ่งจำเป็นของเจ้าของกิจการทุกคนที่จะต้องมีและสร้างให้เกิดขึ้น คอนเนคชั่น ทางธุรกิจหมายถึงโอกาส และการที่กิจการของคุณนั้นได้เป็นที่รู้จักคอนเนคชั่น ทางธุรกิจ มีบทบาทมากตั้งแต่เริ่มเปิดกิจการ และมีความสำคัญเทียบเท่ากับการบริหารจัดการที่ดี ยิ่งมีคอนเนคชั่นมากเท่าไร หมายถึงคุณมีตัวเลือก มีทางออกสำหรับเรื่องต่างๆ ปัญหาต่างๆ มากขึ้น ไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับใครเพียงแค่ไม่กี่คน อำนาจในการต่อรองของคุณเพิ่มขึ้นเช่นกัน 

 

ประโยชน์ของคอนเนคชั่นต่อธุรกิจ

             - การเแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีตัวอย่างหรือกรณีศึกษาให้เรียนรู้จำนวนมาก ช่วยในการต่อยอดธุรกิจ พัฒนาธุรกิจ และแก้  ปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ลุล่วงได้

                        - เครือข่ายความร่วมมือ ยิ่งเครือข่ายขยายกว้างขึ้น ก็ยิ่งมีพลังในด้านต่างๆ ทางธุรกิจเพิ่มขึ้น สามารถสร้างความแข็งแกร่งและยั่งยืนทางธุรกิจได้

                              - ทางเลือกทางธุรกิจ คอนเนคชั่นที่มากขึ้น จะเห็นช่องโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น สามารถอาจมีการขยายขนาด แลกไลน์ เริ่ม

ธุรกิจใหม่

                     - เพิ่มศักยภาพทางการตลาดและพันธมิตรทางธุรกิจมากขึ้น คอนเนคชั่นยังเป็นที่มาของช่องทางการตลาดและพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลายด้วย

 

                       ที่สำคัญหลักสูตร PADA Course สามารถช่วยให้คุณมีคอนเนคชั่นที่ดี เพราะเรารวบรวมผู้คนจากหลากหลายสาขาอาชีพมาให้ความรู้ เพื่อสร้าง คอนเนคชั่น ให้กับผู้เข้ารับการอบรม

 

มาเป็นครอบครัวกับเราใน PADA 7 สิครับ 

©2021 PadaAcademy. All right reserved.

คอนเนคชั่น,สร้าง Connection,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ,หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น,

PADA Academy

ระยะสั้น,หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร,หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
,หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร,หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
คอนเนคชั่น,สร้าง Connection,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ
ผู้บริหารยุคใหม่,เพื่อนตำรวจ
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง,สมาคมตำรวจ,หลักสูตร Mini MBA ระยะสั้น